İşbu Gizlilik hükümlerinin amacı, www.bahukukyazilim.com, www.isteasistan.com, www.kvkkasistan.com ve www.hesapsihirbazı.com adreslerinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak Kullanıcı sıfatını kazanan kişiler tarafından Site’de yer alan yazılımlardan (Ürünler’den) yararlanılan süre boyunca yazılım ve hizmet sunucusu site sahibi BA Hukuk Yazılımları Danışmanlık Eğitim Yayıncılık Tic. A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir. İşbu Gizlilik hükümleri, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik, Kullanıcıya aittir. Şirket önceden Kullanıcı onayı almaksızın bu içeriği üçüncü kişilere açıklamayacak veya satmayacaktır. Şirket, Site üzerinden Kullanıcı tarafından iletilen içerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bağlamda Şirket, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama borcu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devamı/sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Kullanıcının Şirkete onay vermesi halinde üye ödeme işlemleri, fatura tanzimi ve işlenmesi, banka ve ödeme entegrasyonunun sağlanması, Kullanıcının erişimine onay verdiği harici uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kullanıcının verdiği izin çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ve/veya ortakları tarafından Kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak adına üçüncü kişilere devredilebilir. Detaylı bilgilere sitede yer alan KVKK Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel bilgiler, Kullanıcı ile iletişim/temas kurmak veya Kullanıcının Sitedeki ve yazılımdaki (Ürünlerdeki) tecrübesini pozitif anlamda etkilemek/iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, güncelleme, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amaçlarıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin devam ettirilmesi ve Şirketin hizmetlerinin Kullanıcıya temini için gerekli olan diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek veya sadece bu sebeple ilgili üçüncü kişilere aktarabilecektir. Detaylı bilgilere sitede yer alan KVKK Politikasından ulaşabilirsiniz.

Şirket, Kullanıcının Site ve ürünler üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Detaylı bilgilere sitede yer alan KVKK Politikasından ulaşabilirsiniz.

Site üzerinde yapılan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda onay veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler ortaya çıkarmak ve bir veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.
  • Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla gerektiği süre kadar da kullanılabilir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirketin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Detaylı bilgi ve bunların nasıl kapatılacağına ilişkin bilgiler Çerez Politikasında açıklanmıştır.

Şirket, işbu Gizlilik hükümlerini dilediği zaman Sitede yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.