Çalışana İhbar Süresini Tamamlama Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışana İhbar Süresini Tamamlama Bildirimi" Örneği
150.00 TL
İşe İade Davası Sonucu Çalışanın İşe Geri Dönme İhtarına Cevap Olarak İşe Davet Noter Bildirimi
 • Çalışan Bildirimlerinden "İşe İade Davası Sonucu Çalışanın İşe Geri Dönme İhtarına Cevap Olarak İşe Davet Noter Bildirimi" Örneği
150.00 TL
İşe İade Davası Sonucu Çalışanı İşe Davet Etme Noter Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "İşe İade Davası Sonucu Çalışanı İşe Davet Etme Noter Bildirimi" Örneği
150.00 TL
Alt İşveren Kaydı Açılması Hakkında SGK Bildirim Dilekçesi
 • Bildirim Örneklerinden ''Alt İşveren Kaydı Açılması Hakkında SGK Bildirim Dilekçesi'' Örneği
150.00 TL
Alt İşveren Çalışanının Kavga / Küfür Etmesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesih Talebi Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Alt İşveren Çalışanının Kavga / Küfür Etmesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesih Talebi Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Alt İşverene İş Azalması İşin Sürmeyeceği Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''İşin Azalması Nedeniyle Alt İşverenlik Sözleşmesinin Feshi Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Alt İşverenin Sözleşmeye Aykırılığından Kaynaklı Hapis Hakkı Kullanılacağı Bildirimi (Alt İşveren Çalışanının işçilik Alacakları / İşe İade Davası Açması Sebebiyle)
 • Bildirim Örneklerinden ''Alt İşverenin Sözleşmeye Aykırılığından Kaynaklı Hapis Hakkı Kullanılacağı Bildirimi (Alt İşveren Çalışanının işçilik Alacakları / İşe İade Davası Açması Sebebiyle)'' Örneği
150.00 TL
Alt İşveren Tarafından Yürütülen İşin Asıl İşverenlik Tarafından Devralınması Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Alt İşveren Tarafından Yürütülen İşin Asıl İşverenlik Tarafından Devralınması Bildirimi '' Örneği
150.00 TL
Alt İşveren Çalışanının Meslek Hastalığı Taşıdığının Alt İşverene Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Alt İşveren Çalışanının Meslek Hastalığı Taşıdığının Alt İşverene Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Çağrı Üzerine Çalışma Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Çağrı Üzerine Çalışma Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın Özel Durumu Nedeniyle Çalışma Şeklinin Değiştirilmesi Talebinin İşverenlikçe Uygulanması Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Çalışanın Özel Durumu Nedeniyle Çalışma Şeklinin Değiştirilmesi Talebinin İşverenlikçe Uygulanması Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
İşyeri ve İş Sözleşmesi Devrinden Kaynaklı Çalışma Koşullarında Değişikliğin Çalışana Bildirimi (22. Madde Kapsamında)
 • Bildirim Örneklerinden ''İşyeri ve İş Sözleşmesi Devrinden Kaynaklı Çalışma Koşullarında Değişikliğin Çalışana Bildirimi (22. Madde Kapsamında)'' Örneği
150.00 TL
İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Çalışma Koşullarında Değişikliğin Çalışana Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Çalışma Koşullarında Değişikliğin Çalışana Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın İşyeri Eğitimine Katılmasına İlişkin Bildirim
 • Bildirim Örneklerinden ''Çalışanın İşyeri Eğitimine Katılmasına İlişkin Bildirim'' Örneği
150.00 TL
Evlat Edinen İşçi Kısmi Zamanlı Çalışma (Ebeveynlik) Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Evlat Edinen İşçi Kısmi Zamanlı Çalışma (Ebeveynlik) Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Çalışana Gece Çalışması Yapılacağının Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Çalışana Gece Çalışması Yapılacağının Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Çalışan Geçici Görevlendirme Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Çalışan Geçici Görevlendirme Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Çalışan Görev Değişikliği Noter Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Çalışan Görev Değişikliği Noter Bildirimi '' Örneği
150.00 TL
Çalışana Görev Değişikliği Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Çalışana Görev Değişikliği Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
İhbar Süresini Tamamlamayan Çalışanın Yeni İşverenine Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''İhbar Süresini Tamamlamayan Çalışanın Yeni İşverenine Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın İhbar Süresi İçerisinde İş Arama İznini Toplu OIarak Kullanması Talebine Onay Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Çalışanın İhbar Süresi İçerisinde İş Arama İznini Toplu OIarak Kullanması Talebine Onay Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
SGK'ya İş Kazası Bildirim Dilekçesi
 • Bildirim Örneklerinden ''SGK'ya İş Kazası Bildirim Dilekçesi'' Örneği
150.00 TL
İş Sözleşmesinin İmzalanmaması Halinde İşçiye Verilecek İş Şartları Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''İş Sözleşmesinin İmzalanmaması Halinde İşçiye Verilecek İş Şartları Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Yeni İşverene Çalışanı Ayarttığı için Zararlardan Sorumlu Olduğu Hakkında Noter Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Yeni İşverene Çalışanı Ayarttığı için Zararlardan Sorumlu Olduğu Hakkında Noter Bildirimi'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın Başka Şehre Görevlendirilmesi Hakkında Noter Bildirimi
 • Bildirim Örneklerinden ''Çalışanın Başka Şehre Görevlendirilmesi Hakkında Noter Bildirimi'' Örneği
150.00 TL