İşyerinde Sataşma veya Kavga İkaz Örneği

İşyerinde Sataşma veya Kavga İkaz Örneği

250.00 TL

Bu Örneğin Bağlı Olduğu Diğer İşlemler:

İşyerinde Sataşma veya Kavga İkaz

İşyerinde gerçekleşen, çalışanlar arasındaki kavga ve sataşmanın yaptırımları konusunda işveren, eşit işlem ilkesine uygun adaletli bir uygulama yolu izlemelidir. Söz konusu sataşma eyleminin varlığı halinde bu durum haklı nedenle iş sözleşmesinin feshine kadar gidebilecektir. İşverenin bu durumu nasıl değerlendireceği ve haklarını nasıl kullanacağı ahlak ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ön plana çıkmaktadır.

"İşyerinde Sataşma ve Kavga Olay Tespit Tutanağı ", "İşyerinde Sataşma ve Kavga Savunmaya Davet" ve "İşçinin İşyerinde Sataşması veya Kavga Etmesi İkaz" örnekleri belgelerini düzenleyerek işveren, olayın doğru bir şekilde aydınlatıldığını ve sonuç olarak uygulanan yaptırımların hakkaniyete uygun olduğunu ispatlayabilecektir.

Sataşma Kavga İkaz

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  Sataşma ve Kavgadan Kaynaklı İş İlişkisi İşlemleri Seti
  Sataşma ve Kavgadan Kaynaklı İş İlişkisi İşlemleri Seti
  Fiyatlar İçin Tıklayınız
   İşveren Rehberi
   İşveren Rehberi
   Fiyatlar İçin Tıklayınız
    Özel Öğretim Kurumları Rehberi
    Özel Öğretim Kurumları Rehberi
    Fiyatlar İçin Tıklayınız
     Çalışanın İş Arkadaşlarına Sataşması veya Kavga Etmesi Sebebiyle Savunmaya Davet Edilmesi Örneği
     Çalışanın İş Arkadaşlarına Sataşması veya Kavga Etmesi Sebebiyle Savunmaya Davet Edilmesi Örneği
     250.00 TL
      İşyerinde Sataşma ve Kavga Sebebiyle Fesih İhtarı
      İşyerinde Sataşma ve Kavga Sebebiyle Fesih İhtarı
      250.00 TL
       Çalışanın İşverene veya Diğer Bir İşçiye Sataşması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği
       Çalışanın İşverene veya Diğer Bir İşçiye Sataşması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği
       250.00 TL