Eşitlik İlkesine Aykırı Davranış Sergileyen Amirin Çalışan Tarafından İşverene Şikayeti
  • Şikayet Örneklerinden ''Eşitlik İlkesine Aykırı Davranış Sergileyen Amirin Çalışan Tarafından İşverene Şikayeti'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın Çalışma Arkadaşlarının Güven Sarsıcı Davranışları Hakkında Şikayeti
  • Şikayet Örneklerinden ''Çalışanın Çalışma Arkadaşlarının Güven Sarsıcı Davranışları Hakkında Şikayeti'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın İşveren ve İşyeri Hakkında Huzur ve Başırı Bozacak Dedikodular Hakkında Şikayeti
  • Şikayet Örneklerinden ''Çalışanın İşveren ve İşyeri Hakkında Huzur ve Başırı Bozacak Dedikodular Hakkında Şikayeti'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın Şahsına Uygulanan Mobbing Hakkında Şikayeti
  • Şikayet Örneklerinden ''Çalışanın Şahsına Uygulanan Mobbing Hakkında Şikayeti'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın Şahsına Yapılan Sataşma Hakkında Şikayeti
  • Şikayet Örneklerinden ''Çalışanın Şahsına Yapılan Sataşma Hakkında Şikayeti'' Örneği
150.00 TL
Çalışanın Şahsına Yapılan Taciz İddası Hakkında Şikayeti
  • Şikayet Örneklerinden ''Çalışanın Şahsına Yapılan Taciz İddası Hakkında Şikayeti'' Örneği
150.00 TL