Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süre Sonunda Sona Ermesi Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden "Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süre Sonunda Sona Ermesi Tespit Tutanağı" Örneği
49.00 TL
2 İş Günü İşe Gelmeme - Devamsızlık Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''2 İş Günü İşe Gelmeme - Devamsızlık Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
İşçinin Başka İşyerinde Çalışması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşçinin Başka İşyerinde Çalışması Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Bir Ayda 3 İş Günü İşe Gelmeme - Devamsızlık Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Bir Ayda 3 İş Günü İşe Gelmeme - Devamsızlık Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Diğer Çalışanlardan Borç Para İstemesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Diğer Çalışanlardan Borç Para İstemesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Diğer Çalışanlardan Borç Para İstemesi Savunma Vermekten İmtina Tutnağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Diğer Çalışanlardan Borç Para İstemesi Savunma Vermekten İmtina Tutnağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Diğer Çalışana Borç Para Vermesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Diğer Çalışana Borç Para Vermesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Bordro Belgesi İmzadan İmtina Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Bordro Belgesi İmzadan İmtina Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Çalışma Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizliği Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Çalışma Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizliği Olay Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Çalışma Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtma Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışma Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtma Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Görevlerini Başkasına Yaptırma - Çalıştığı İzlemini Yaratma Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Görevlerini Başkasına Yaptırma - Çalıştığı İzlemini Yaratma Olay Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Çelişki Üzerine Yeniden Tanık Beyanı İfade Alma Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çelişki Üzerine Yeniden Tanık Beyanı İfade Alma Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
İşyerinde Cinsel Taciz Tanık Beyanı İfade Alma Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşyerinde Cinsel Taciz Tanık Beyanı İfade Alma Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
İşyerinde Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışlar Nedeniyle Şikayet Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşyerinde Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışlar Nedeniyle Şikayet Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Devamsızlık Süresinin En Az İki Ayı Aşması Durum Tespit Tutanağı (İş Kanunu Madde 31)
 • Tutanak Örneklerinden ''Devamsızlık Süresinin En Az İki Ayı Aşması Durum Tespit Tutanağı (İş Kanunu Madde 31)'' Örneği
49.00 TL
Devamsızlık Süresinin İhbar Süresini Aşması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Devamsızlık Süresinin İhbar Süresini Aşması Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Disiplin Cezasını Tebliğ Almaktan İmtina Durum Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Disiplin Cezasını Tebliğ Almaktan İmtina Durum Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Doğruluk ve Güvene Aykırı Davranışları Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Doğruluk ve Güvene Aykırı Davranışları Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Performans Düşüklüğü Durum Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Performans Düşüklüğü Durum Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Düşük Performansıyla İlgili Savunma Vermekten İmtina Etmesi Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Düşük Performansıyla İlgili Savunma Vermekten İmtina Etmesi Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışana Düşük Performans Nedeni İle Sözlü Uyarı Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışana Düşük Performans Nedeni İle Sözlü Uyarı Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Fesih Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Fesih Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Görev Değişikliği Teklifini Kabul Etmemiş Sayılması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Görev Değişikliği Teklifini Kabul Etmemiş Sayılması Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Görev Değişikliği Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Görev Değişikliği Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Güven Sarsıcı Davranışları Tanık Beyanı İfade Alma Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Güven Sarsıcı Davranışları Tanık Beyanı İfade Alma Tutanağı'' Örneği
49.00 TL