Alt İşverenlik Sözleşmesi
  • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Alt İşverenlik Sözleşmesi'' Örneği
500.00 TL
Borçlar Kanununa Göre İşyeri Devri Sözleşmesi
  • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Borçlar Kanununa Göre İşyeri Devri Sözleşmesi'' Örneği
500.00 TL
Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi
  • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi'' Örneği
500.00 TL
İkale Sözleşmesi
  • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''İkale Sözleşmesi'' Örneği
350.00 TL
İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Sözleşme
  • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Sözleşme'' Örneği
500.00 TL
Borç Ödünç Para Verme Sözleşmesi
  • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''İşverenin Çalışanına Borç Ödünç Para Verme Sözleşmesi'' Örneği
500.00 TL
İş Akdi Sona Ererken Sır Saklama Sözleşmesi
  • İş Sözleşmeleri Örneklerinden ''İş Akdi Sona Ererken Sır Saklama Sözleşmesi'' Örneği
750.00 TL