Çalışanın İşvereni Yanılması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği

Çalışanın İşvereni Yanılması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği

150.00 TL

Bu Örneğin Bağlı Olduğu Diğer İşlemler:

Çalışanın İşvereni Yanılması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih

Ahlak ve iyi niyet kurallarına dayalı sebepler, iş hukukunda 4857 sayılı Kanunu' nun 25/2-a maddesi gereğince ihbarsız ve kıdemsiz olarak fesih sebebidir. İşçinin işi alabilmek amacıyla bilerek özelliklerini abartması işverene karşı dürüstlük ilkesini ihlal etmesi işverenini sahip olduğu özellikler hakkında yanıltması anlamına gelmektedir.

İşverenliğini özellikleri konusunda yanıltan işçi, karşılıklı güven ve beklentileri artık karşılayamayacaktır, bundan ötürü iş ilişkisini sağlıklı biçimde sürdürebilmesi de artık kendisinden beklenemeyecektir. Bu sebeple İşçinin İşvereni Yanıltması Fesih örneği ile işçinin iş sözleşmesi sonlandırılabilir.

İşvereni Yanıltma Fesih

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

    Çalışanın İşvereni Yanılması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği
    Çalışanın İşvereni Yanılması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği
    150.00 TL