Uzaktan Çalışma Esasına Göre İş Sözleşmesi

Uzaktan Çalışma Esasına Göre İş Sözleşmesi

500.00 TL

Bu Örneğin Bağlı Olduğu Diğer İşlemler:

Uzaktan Çalışma Esasına Göre İş Sözleşmesi

Uzaktan Çalışma ilk kez 2016 yılında 4857 sayılı kanunla düzenlenerek iş hayatımızda yerini almış; İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

2019 yılının son çeyreğinde başlayan ve tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını dolayısıyla artık birçok işletme uzaktan çalışmaya geçmiş, uzaktan çalışma hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu kapsamda birtakım değişiklikler öngören Uzaktan Çalışma Yönetmeliği de 10.03.2021 Tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

İş Sözleşmesi Kurarken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Uzaktan Çalışma Esasına Dayanan İş Sözleşmesinin kurulmasına geçmeden önce 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan ve iş hayatımıza ilk defa 4857 sayılı İş Kanunu ile giren iş sözleşmelerini hatırlamakta fayda bulunmaktadır.

İş sözleşmeleri gerek çalışan işçi ve personele, gerekse işverene çeşitli kolaylıklar ve yasal haklar sağlamaktadır. İş sözleşmelerini diğer sözleşmelerden ayıran en önemli özellik, bağımlılık unsurudur. İşçi sözleşmenin kurulması ile birlikte işverene bağımlı olarak çalışmak zorundadır.

Uzaktan çalışan işçileri ve işvereni kapsayan uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri de 4857 sayılı İş Kanunu ile hayatımıza girmiştir ve mutlaka kanun ve yönetmeliğe uygun biçimde, yazılı şekilde yapılmalıdır.

Covid-19 salgını işveren bakımından zorlayıcı neden kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeple işyerinin tamamında veya bir bölümünde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin bir talebi ve onayı aranmayacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği kapsamında getirilen uzaktan çalışma esasına dayalı değişikliklere uygun biçimde, uzman hukuk ekibimiz tarafından 11 sayfa şeklinde hazırlanmış olan Uzaktan Çalışma Esasına Göre İş Sözleşmesi örneğimiz kullanımınıza sunulmaktadır.

Uzaktan Çalışma Esasına Göre İş Sözleşmesi

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  Uzaktan Çalışma Yönergesi
  Uzaktan Çalışma Yönergesi
  200.00 TL
   Mevcut İş İlişkisinin Uzaktan Çalışma Esasına Dayalı İş İlişkisine Dönüştürülmesine İlişkin Ek Sözleşme
   Mevcut İş İlişkisinin Uzaktan Çalışma Esasına Dayalı İş İlişkisine Dönüştürülmesine İlişkin Ek Sözleşme
   500.00 TL
    İşveren Rehberi
    İşveren Rehberi
    Fiyatlar İçin Tıklayınız
     Özel Öğretim Kurumları Rehberi
     Özel Öğretim Kurumları Rehberi
     Fiyatlar İçin Tıklayınız