İşyerinde Alkol/Uyuşturucu Kullanımı Sebebiyle Haklı Sebeple İş Akdini Fesih Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "İşyerinde Alkol/Uyuşturucu Kullanımı Sebebiyle Haklı Sebeple İş Akdini Fesih Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Askerlik Sebebi ile Çalışanın Tarafından Fesih Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Askerlik Sebebi ile Çalışanın Tarafından Fesih Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Başka Bir Çalışanın Cinsel Tacizine Uğrama Sebebiyle Çalışanın Fesih Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Başka Bir Çalışanın Cinsel Tacizine Uğrama Sebebiyle Çalışanın Fesih Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Bir Yıldan Az Süre Çalışan Personelin İş Akdinin Verimsizlik Nedeniyle Feshine İlişkin Bildirim
 • Fesih Örneklerinden "Bir Yıldan Az Süre Çalışan Personelin İş Akdinin Verimsizlik Nedeniyle Feshine İlişkin Bildirim" Örneği
250.00 TL
Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği Neticesinde İş Akdinin Devrine Personelin İtirazı Sebebiyle İş Akdinin Sona Ermesinin Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği Neticesinde İş Akdinin Devrine Personelin İtirazı Sebebiyle İş Akdinin Sona Ermesinin Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği İşlemine Personelin İtirazı ve İş Akdinin Sona Ermesine İlişkin Talep Dilekçesi
 • Fesih Örneklerinden "Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği İşlemine Personelin İtirazı ve İş Akdinin Sona Ermesine İlişkin Talep Dilekçesi" Örneği
250.00 TL
Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği İşlemine Çalışanın İtirazı Nedeniyle İş Akdinin Sona Erdiğinin Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği İşlemine Çalışanın İtirazı Nedeniyle İş Akdinin Sona Erdiğinin Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Başka Bir Çalışanla İlişkiye Girmesi Sebebiyle İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Başka Bir Çalışanla İlişkiye Girmesi Sebebiyle İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebep ile Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebep ile Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtması Nedeniyle İş Akdinin ile Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtması Nedeniyle İş Akdinin ile Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebep ile Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebep ile Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışları Sebebiyle İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışları Sebebiyle İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
İş Akdinin Feshine İlişkin İhbarlı Genel Fesih Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "İş Akdinin Feshine İlişkin İhbarlı Genel Fesih Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Deneme Süresi İçerisinde Çalışanın İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Deneme Süresi İçerisinde Çalışanın İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Deneme Süresi İçerisinde İşe Başlamayan Çalışanın İş Akdinin Noter Aracılığıyla Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Deneme Süresi İçerisinde İşe Başlamayan Çalışanın İş Akdinin Noter Aracılığıyla Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Derli Toplu Olmayan Yaşantı Sebebiyle İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Derli Toplu Olmayan Yaşantı Sebebiyle İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Devamsızlık Nedeniyle Çalışanın İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Devamsızlık Nedeniyle Çalışanın İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
İzin Almaksızın veya Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın İşe Gelmeme İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi
 • Fesih Örneklerinden "İzin Almaksızın veya Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın İşe Gelmeme İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi " Örneği
250.00 TL
Çalışanın En Az İki Ay Süre ile Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi (4857 sayılı İş Kanunun 31. maddesi)
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın En Az İki Ay Süre ile Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi (4857 sayılı İş Kanunun 31. maddesi)" Örneği
250.00 TL
Ekonomik Durgunluk İşlerin Azalması Sebebiyle Geçerli Nedenle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Ekonomik Durgunluk İşlerin Azalması Sebebiyle Geçerli Nedenle İş Akdinin Feshi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Ehliyetine El Konulması Sebebiyle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Ehliyetine El Konulması Sebebiyle İş Akdinin Feshi" Örneği
250.00 TL
Ekonomik Kriz Sebebiyle Geçerli Nedenle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Ekonomik Kriz Sebebiyle Geçerli Nedenle İş Akdinin Feshi" Örneği
250.00 TL
İşyerinin Sağlıksız Koşulları Nedeniyle Çalışan Tarafından İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Noter Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "İşyerinin Sağlıksız Koşulları Nedeniyle Çalışan Tarafından İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Noter Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Talimatlara Aykırı Hareket Etmesi İşyeri Düzenini Bozması Sebebiyle Fesih
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Talimatlara Aykırı Hareket Etmesi İşyeri Düzenini Bozması Sebebiyle Fesih" Örneği
250.00 TL