Başka Bir Şehre Geçici Olarak Görevlendirilmesine İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Başka Bir Şehre Geçici Olarak Görevlendirilmesine İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Başka Bir Şehre Görevlendirilmesine İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Başka Bir Şehre Görevlendirilmesine İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
İşveren Şirketin Başka Bir Şirket ile Birleşmesine İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşveren Şirketin Başka Bir Şirket ile Birleşmesine İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
İşveren Şirketin Bölünmesine İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''İşveren Şirketin Bölünmesine İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Denkleştirme Usulü Çalışma Yapılmasına İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Denkleştirme Usulü Çalışma Yapılmasına İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Fazla Çalışma/Fazla Sürelerle Çalışma'ya İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Fazla Çalışma/Fazla Sürelerle Çalışma'ya İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Gece Çalışmasına İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Gece Çalışmasına İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Geçici İş İlişkisi Kurulmasına İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Geçici İş İlişkisi Kurulmasına İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Genel Aydınlatma ve Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Genel Aydınlatma ve Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Fazla Çalışma/Fazla Sürelerle Çalışma Yapma - Denkleştirme Usulü Çalışma Yapma ve Telafi Edici Çalışma Hususlarında Çalışan Tarafından Verilen Genel Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Fazla Çalışma/Fazla Sürelerle Çalışma Yapma - Denkleştirme Usulü Çalışma Yapma ve Telafi Edici Çalışma Hususlarında Çalışan Tarafından Verilen Genel Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
İşverenin İş Sözleşmesinde Esaslı Değişikliğe Gitmesi Halinde Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''İşverenin İş Sözleşmesinde Esaslı Değişikliğe Gitmesi Halinde Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
İş Sözleşmesinin Devrine Dair Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''İş Sözleşmesinin Devrine Dair Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
İşveren Teklifiyle Ücretsiz İzne Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''İşveren Teklifiyle Ücretsiz İzne Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
İşverenin İsteği İle Kısmi Zamanlı Çalışmaya Geçilmesine Dair Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''İşverenin İsteği İle Kısmi Zamanlı Çalışmaya Geçilmesine Dair Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
İşverenin Kısmi Ödemeli Ücretsiz İzin Uygulaması İçin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''İşverenin Kısmi Ödemeli Ücretsiz İzin Uygulaması İçin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
İşverenin Maaştan Kesinti Yapmasına Dair Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''İşverenin Maaştan Kesinti Yapmasına Dair Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Mesleki Eğitime Katılım İçin Çalışan Tarafından Verilen Taahhüt ve Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Mesleki Eğitime Katılım İçin Çalışan Tarafından Verilen Taahhüt ve Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Şirket Tür(Nevi) Değişikliğine Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Şirket Tür(Nevi) Değişikliğine Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Özel Eşya veya Üst Araması İçin Çalışan Tarafından verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Özel Eşya veya Üst Araması İçin Çalışan Tarafından verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Referans Araştırması Yapılmasına İlişkin Açık Rıza
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Referans Araştırması Yapılmasına İlişkin Açık Rıza'' Örneği
200.00 TL
Telafi Çalışmasına Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Telafi Çalışmasına Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Aynı Holding Bünyesinde İş Sözleşmesi Devrine Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Aynı Holding Bünyesinde İş Sözleşmesi Devrine Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Ücretsiz İçin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Ücretsiz İçin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL
Vardiyalı Çalışmaya İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''Vardiyalı Çalışmaya İlişkin Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
250.00 TL
EYT ile Çıkış İşçilik Alacakları ve Tazminatlar Taksitlendirme Muvafakatname
 • Muvafakatname Örneklerinden ''EYT ile Çıkış İşçilik Alacakları ve Tazminatlar Taksitlendirme Muvafakatname'' Örneği
200.00 TL