Çalışanın Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Talebi

Çalışanın Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Talebi

250.00 TL

Bu Örneğin Bağlı Olduğu Diğer İşlemler:

Çalışanın Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Talebi

İş ilişkisi içine giren kişi, devam edip giden bu süreç içinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek bazı aksaklıkları ilişkinin niteliği gereği göze almaktadır.  Buna karşılık, işçinin iş görme borcunu yerine getirmekte temerrüdü nedeniyle artık işverenden akdi ilişkiye devam etmesi dürüstlük kuralları gereği beklenemez yani akdi ilişki çekilmez (katlanılmaz) hale gelirse işveren lehine haklı nedenle fesih hakkı doğar. Tersi işçi bakımından da doğrudur. İşverenin ifayı kabul engelinin olması ve bunun işçi bakımından katlanılamaz bir hal alması halinde işçi lehine fesih imkanı doğar. 

İşçinin iş görme edimini kusursuz geçici ifa imkânsızlığı içine düşmesi halinde kural olarak taraflar arasında güven temelinin çöktüğünden söz edilemez. Ancak bu durumda işçinin edimini ifa etmesini sürekli olarak beklemesi de işverenden istenemez. İşçinin kusursuz da olsa iş görme borcunu ifada gecikmesi objektif iyi niyet yani dürüstlük kuralları gereği kabul edilemeyecek kadar uzarsa, diğer deyişle gecikme çekilmez hale gelirse işveren fesih hakkını elde eder. O halde, bu durumda işverenin haklı nedenle fesih hakkı işçinin kusursuz temerrüde düştüğü anda (veya kendisine tanınan bir mehil sonunda) değil, ancak objektif iyi niyet ve dürüstlük kuralları gereği beklenilmesi gereken sürenin sonunda doğmuş olur . Aynı durum içi bakımından da geçerlidir.


İş Akdinin Askıya Alınması Talebi Muvazzaf Askerlik

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  İş Sözlemesin Askıya Alınmasında Düzenlenen İbraname
  İş Sözlemesin Askıya Alınmasında Düzenlenen İbraname
  250.00 TL
   Çalışanın Doğum Yapması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Talebi
   Çalışanın Doğum Yapması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Talebi
   250.00 TL
    Çalışanın Evlat Edinmesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Talebi
    Çalışanın Evlat Edinmesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Talebi
    250.00 TL
     İş Sözleşmesinin Askıya Alınması İşlemleri Seti
     İş Sözleşmesinin Askıya Alınması İşlemleri Seti
     Fiyatlar İçin Tıklayınız
      İşveren Rehberi
      İşveren Rehberi
      Fiyatlar İçin Tıklayınız
       Özel Öğretim Kurumları Rehberi
       Özel Öğretim Kurumları Rehberi
       Fiyatlar İçin Tıklayınız