İşçinin Hastalık Sürecini Uzatması İhtar

İşçinin Hastalık Sürecini Uzatması İhtar

150.00 TL

Bu Örneğin Bağlı Olduğu Diğer İşlemler:

Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatması Sebebiyle Uyarı İhtar

İş kanunu uyarınca hastalık hallerinde işveren iş sözleşmesini feshedebilir. Çalışanın uzun süreli raporlu olması hali de çalışanın iş akdinin bildirimsiz olarak feshi için haklı bir sebep kabul edilmektedir. İşçinin, işverenden istirahat izni alması ve bu süre içerisinde hastalık sürecini uzatması ihtara konu olabilecek bir durumdur.

Konuyla ilgili savunma vermekten imtina etmek veya gösterilen mazeretin geçerli kabul edilmemesi durumunda işveren çalışana bu durumu ihtar edebilir. Bu ve bunun gibi davranışların tekrarlanmaması için bir uyarı niteliği taşır. Bu davranışların tekrarlanmaması ve iş düzenin, işçinin bu olumsuz davranışları sebebiyle bozulmaması için işçiye uyarıda bulunulur. Bu ihtar ile işveren, çalışan tarafından bu davranışların benzer ve devamı nitelikte sürmesi durumunda, iş sözleşmesini feshedeceğinin yazılı gerekçesini oluşturacaktır.

Bu haller düşünülerek hazırlanmış örneklerden İşçinin Hastalık Sürecini Uzatması İhtarı örneğini seçerek uygulamayı tamamlayabilirsiniz.

Hastalık Sürecini Uzatması İhtar

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  Hastalık Süresinin Uzamasından Kaynaklanan İş İlişkisi İşlemleri Seti
  Hastalık Süresinin Uzamasından Kaynaklanan İş İlişkisi İşlemleri Seti
  Fiyatlar İçin Tıklayınız
   Hastalık Sürecini Uzatan Çalışanın Savunmaya Davet Edilmesi Örneği
   Hastalık Sürecini Uzatan Çalışanın Savunmaya Davet Edilmesi Örneği
   150.00 TL
    Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatması İkaz Örneği
    Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatması İkaz Örneği
    150.00 TL
     Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatması Sebebiyle Fesih İhtar
     Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatması Sebebiyle Fesih İhtar
     150.00 TL
      Hastalık Süresini Uzatma Sebebiyle İş Akdinin Feshi
      Hastalık Süresini Uzatma Sebebiyle İş Akdinin Feshi
      150.00 TL
       Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlarında Bulunması Tespit Tutanağı
       Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlarında Bulunması Tespit Tutanağı
       30.00 TL
        Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlar İle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı
        Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlar İle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı
        30.00 TL
         Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlarda Bulunma Nedeni İle Sözlü Uyarı Tutanağı
         Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlarda Bulunma Nedeni İle Sözlü Uyarı Tutanağı
         30.00 TL