1. TARAFLAR

1.1.

Ticaret Ünvanı: BA HUKUK YAZILIMLARI DANIŞMANLIK EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi/No: Kordon VD – 722 073 9451

Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:127/8 Alsancak / İZMİR

Ticaret Sicil No: İzmir-200617

Mersis No: 0722073945100001

E-mail: iletisim@isteasistan.com

Telefon: 05453475502

Yukarıda bilgileri verilen Şirket iş bu sözleşmeye konu dijital içerikler ürünlerinin sunulduğu “www.isteasistan.com ” internet adresini işleten olup, bundan sonra iş bu sözleşmede (SATICI) olarak anılacaktır.

1.2.

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

ALICI İş bu sözleşmeye konu ürün/ürünleri satın alan olarak ilgili web sitesine üye olan kişi olup, üye olması esnasında Satıcı’ya vermiş olduğu adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Bundan sonra iş bu sözleşmede (ALICI) olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait “www.isteasistan.com” internet sitesi (Site) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, yine elektronik ortamda kullanımına sunulacak dijital içerik niteliğindeki ürün/ürünlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU MALIN/ÜRÜNLERİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı sepette detaylı olarak gösterilecektir.

3.2. Sözleşme konusu mal “dijital içerikler” ’i oluşturmaktadır. Detaylı bilgileri siparişin verildiği zamanda “www.isteasistan.com” ’a bağlı “estore.isteasistan.com” subdomain adresi üzerinden, satın alma işleminden sonra da “account.isteasistan.com” adresi üzerinden kullanıcı (üye) hesabında bulunan “Ürünlerim” bölümünde gösterilmektedir. Ayrıca sipariş sonrası Alıcı’nın üye olurken belirttiği mail adresine gönderilmektedir. Alıcı satın aldığı ürün/ürünlere “www.account.isteasistan.com” adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecektir. Satın alma işleminin tamamlaması ile kullanıcı ürünü kredi kartı ile ödeme yapması halinde ve işleminin tamamlanması ile doğrudan, Havale veya EFT yolu ile ödeme yapması halinde ise ödemenin Satıcı’ya ulaşmasının ardından ilk iş günü içinde kullanmaya başlayacaktır.

3.3. Ürün/Ürünlerin fiyatları peşin veya vadeli olması halinde fiyatları değişkenlik gösterebilir. Alıcı siparişini oluşturması ile ödeme yöntemini seçerek ilerler ve siparişin verilmesi ile kredi kartı ile ödenmesi halinde fatura 7 iş günü içinde fatura adresi olarak belirttiği adresine gönderilir, ayrıca İşte Asistan hesabında faturalarım bölümünde ( https://account.isteasistan.com/Faturalarim) de görüntüleyebilir. Ödemenin Havale veya EFT yolu ile ödenmesi halinde ise ödemenin gerçekleştiği günü takip eden 7 iş günü içinde fatura adresi olarak belirtilen adrese fatura aslı gönderilir, ayrıca İşte Asistan üye hesabında faturalarım bölümünde ( https://account.isteasistan.com/Faturalarim) de görüntüleyebilir. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına ve faturaya yansıtılır. Fatura Alıcının vermiş olduğu Fatura Bilgilerine uygun olarak düzenlenir.

4. SATIN ALINAN ÜRÜNÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu ürün/ürünlere Alıcı’nın üyeliğinin bulunduğu “İşte Asistan” hesabı üzerinden Satıcı tarafından otomatik veya manuel onay ile doğrudan erişime açılması ile ifa edilmiş sayılır. “www.isteasistan.com” ’a bağlı “estore.isteasistan.com” subdomain adresi üzerinden, satın alma işleminden sonra “account.isteasistan.com” adresi üzerinden kullanıcı (üye) hesabında bulunan “Ürünlerim” bölümünden satın alınan ürün/ürünlere ulaşılabilir/indirilebilir.

5. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Satıcı’nın ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

5.2. Satıcı tarafından uygulanan Alıcı/Üye bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı 'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, Satıcı'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

5.3. Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı'nın Satıcı'ya ödeyeceği toplam bedel),

5.4. Ürünlerin Alıcı'nın kullanımına sunulmasına ilişkin usuller hakkında bilgiler, Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

5.5. Alıcı'nın satın aldığı ürünün cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer hizmetlerden olduğu, olup ;

Bu hususlar gerek kullanıcı sözleşmesinde gerekse bu sözleşmenin eki niteliğinde yer alan ön bilgilendirme formu üzerinden bilgi almıştır.

6. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu satılan ürün/ürünlere ilişkin olarak işletmekte olduğu internet sitesi/siteleri üzerinden Dijital İçeriklere ulaşılabilmesini sağlayacak olup, Alıcı’nın dijital ortam üzerinden satın aldığı ürüne ulaşabilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya internet sitesine ulaşımı engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün/ürünlere Alıcının ulaşamaması halinde, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

7. CAYMA HAKKI

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan ürün/ürünler elektronik ortamda anında ifa edilmektedir. Alıcının ödeme yapması ile sözleşme konusu ürün/ürünler anında kullanımına sunulduğundan/dijital ortamda indirilebildiğinden Mesafeli Satış Sözleşmelerinin geçerlilik koşullarının düzenlendiği Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereğince “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” Cayma Hakkı kapsamı dışında sayıldığından Alıcı’nın satın alma işlemini tamamlaması ile cayma hakkı bulunmamaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, iletişim kanalları bilgisi, adres, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Detaylı bilgiye İşte Asistan Kullanıcı Aydınlatma Metninden (www.isteasistan.com/Aydinlatma-Metni) ve İşte Asistan KVKK Politikası (www.isteasistan.com/Kisisel-Verilerin-Korunmasi) üzerinden erişebilirsiniz.

8.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. Bu kabulü her zaman geri alabileceği konusunda aydınlatılmıştır.

8.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.4. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları BA HUKUK YAZILIMLARI DANIŞMANLIK EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET A.Ş.’ye aittir.

8.5. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

9. İHTİLAFLARIN HALLİ

Alıcı’nın satın almış olduğu ürün/ürünler ile ilgili sorunları olması durumunda, öncelikli olarak sorunun barışçıl yollarla çözümü için Satıcı’nın yukarıda belirtilen iletişim adresleri üzerinden başvurması esastır. Satıcı’nın çözememesi durumunda, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince ürün bedeli üzerinden yetkili olan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne ya da Tüketici Mahkemesine yapabilir.

10. SON HÜKÜMLER

10.1. İş bu sözleşme Alıcı’nın elektronik ortamda onaylamış olduğu “Kullanıcı Sözleşmesinin” ayrılmaz bir parçası olup, sözleşmeye konu ürünlerin detayları, kullanım koşulları bu sözleşmede kararlaştırıldığı gibidir. Ayrıca Mesafeli Satışa ilişkin Alıcı bu sözleşmenin eki olan Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilmiştir.

10.2. Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

10.3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. 10 (on) maddeden oluşan bu Sözleşme , Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.