KVKK Uyum Yazılımı

KVKK Uyum Yazılımı

KVKK Uyum Yazılımı Nedir?

KVKK Uyum Yazılımı Kullanıcının Birkez Girdiği Veriler İle Elde Edebileceği Her Türlü Sonucu Elde Etmesi Fikrinin Ürünüdür

Bilindiği gibi, Veri sorumlusunun envanter oluşturması işlediği veriler üzerinde hakimiyetini sağlaması ve verileri işleme işlemlerini kolay yönetmesi bakımından önemlidir. Envanter oluşturmak KVKK mevzuatı gereğince zorunlu olmasının yanında, veri sorumlusu tarafından bir envanter yapılmaması halinde sürdürülen uyum çalışmaları eksik kalır, herhangi bir başvuru halinde ilgili kişiye gereken sürede ve tam cevap verilmesi zor bazen imkânsız hale gelebilir.

KVKK Uyum Yazılımı İle Elde Edeceğiniz Sonuçlar Nelerdir?

 • KVKK RAPORLARI
  • KVKK Detaylı Envanter Raporu
  • KVKK VERBİS Envanteri Raporu
 • OTOMATİK BELGELER
  •  Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu KVKK Politikaları Metinleri
  •  Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu Aydınlatma Metinleri
  •  Veri Sorumlusunun Bilgileriyle Birebir Uyumlu Açık Rıza Metinleri
  •  Diğer KVKK Uyum Belgeleri
 • OTOMATİK BAŞVURU YÖNETİMİ
  •  Otomatik Başvuru Yönetimi Asistanı (Yakında)
  •  Otomatik Başvuru Cevabı Oluşturma Asistanı (Yakında)
 • AKILLI ENVANTER İLE SİLME, YOKETME, İMHA YÖNETİMİ
  • Otomatik Silme Yok Etme Alarmları (Yakında)
  • Silme, Yok Etme, İmha Asistanı (Yakında)

KVKK Uyum Yazılımını Kimler Kullanabilir?

KVKK Uyum Yazılımını ortalama bir bilgisayar kulanıcısı olan herkes kullanabilir; bunun için özel bir yazılım dili bilmenize gerek yoktur.

KVKK Uyum Yazılımını bütünleşik bir veritabanı olan ya da olmayan her veri sorumlusu kullanabilir.

Son olarak dijital ortamda saklanmayan ve bilgisayarlar tarafından değerlendirilmesi yapılmayan kişisel veri saklanma ortamlarına (örneğin kağıt ve dosya ortamı) sahip veri sorumluları da KVKK Uyum Yazılımını kullanabilir.

Akıllı Envanter Yazılımı Ayrık Bir Yapı Mıdır? Bütünleşik Midir?

Akıllı Envanter yazılımı ayrık bir yapıdır, bütünleşik veri tabanı kullanmayan veri sorumluları mükemmel bir fonksiyon ve sonuçlar sunar. Bütünleşik yapısı olan veri sorumluları bakımından da bulunması ekstra özellikler arzeder.

Son olarak dijital ortamda saklanmayan ve bilgisayarlar tarafından değerlendirilmesi yapılmayan kişisel veri saklanma ortamlarına (örneğin kağıt ve dosya ortamı) sahip veri sorumluları da KVKK Uyum Yazılımını kullanabilir.

kolay verbis kolay verbis kvkk envanter
açık rıza dökümanları açık rıza dökümanları

Zaman Maliyetinizi Düşürün