İşçi Tarafından Haksız Yapılan Feshe İşveren Cevabı

İşçi Tarafından Haksız Yapılan Feshe İşveren Cevabı

19,99 TL + KDV

İşçi Tarafından Haksız Yapılan Feshe İşveren Cevabı

İşveren Tarafından Verilen Noterden Bildirim

İşçinin yaptığı her feshin haklı/geçerli veya doğru olması gerekmez. O nedenle işçi tarafından tebliğ edilen her fesih bildiriminin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

Her ne kadar feshe (haklı/geçerli veya hatalı) bir cevap vermek yorumda bulunmak gerekmez ise de, zaman zaman bazı hallerde işverenin susması işçiyi aydınlatma yükünün bir ihlali olarak değerlendirilerek işçi lehine yorumlanabilir.

Örneğin, askere gitmesine aylar kala fesih dilekçesi veren bir çalışana istifa sayma bildiriminin geçerli ve ispat edilebilir bir şekilde yapılması gerekecektir. Bu gibi haller de, tekrar belirtmek gerekir ise her ne kadar yazılı bir cevap ya da uyarma zorunluluğu bulunmamakta ise de somut olaya göre yazılı bir cevap vermenin  faydalı olacağını belirtmek isteriz.

Haksız Yapılan Feshe İşveren Cevabı

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

    İşçinin Maaş Haczine Cevap
    İşçinin Maaş Haczine Cevap
    19,99 TL + KDV