Laboratuvar Verbis Paketi
Laboratuvar Verbis Paketi
  • Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek

Fiyatlar İçin Tıklayınız

Doktor & Diş Hekimi Verbis Paketi
Doktor & Diş Hekimi Verbis Paketi
  • Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, ...

Fiyatlar İçin Tıklayınız

Eczane Verbis Paketi
Eczane Verbis Paketi
  • Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envantere verilen

Fiyatlar İçin Tıklayınız

KVKK Uyum Yazılımı
KVKK Uyum Yazılımı
  • Bilindiği gibi, Veri sorumlusunun envanter oluşturması işlediği veriler üzerinde hakimiyetini sağlaması ve verileri işleme işlemlerini kolay yönetmesi bakımından önemlidir.

Fiyatlar İçin Tıklayınız

Psikolog Verbis Paketi
Psikolog Verbis Paketi
  • Psikolojik danışmanlık hizmeti sunanlar meslekleri gereğince kişisel sağlık verisi işlemektedirler. Psikologların çalışmalarının bir parçası olarak, kendilerinin, yanlarında çalışan personelin, danışanların, ortak oldukları veya işbirliği içerisinde oldukları sağlık hizmeti sunan şirketlerin ve başka kuru

Fiyatlar İçin Tıklayınız

Diyetisyen Verbis Paketi
Diyetisyen Verbis Paketi
  • Diyetisyenlik hizmeti sunanlar meslekleri gereğince kişisel sağlık verisi işlemektedirler. Diyetisyenlerin çalışmalarının bir parçası olarak, kendilerinin, yanlarında çalışan personelin, danışanların, ortak oldukları veya işbirliği içerisinde oldukları sağlık hizmeti sunan şirketlerin

Fiyatlar İçin Tıklayınız