İşyerinde Alkol/Uyuşturucu Kullanımı Sebebiyle Haklı Sebeple İş Akdini Fesih Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "İşyerinde Alkol/Uyuşturucu Kullanımı Sebebiyle Haklı Sebeple İş Akdini Fesih Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebep ile Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebep ile Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtması Nedeniyle İş Akdinin ile Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtması Nedeniyle İş Akdinin ile Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebep ile Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Sebep ile Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışları Sebebiyle İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışları Sebebiyle İş Akdinin Haklı Sebeple Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Derli Toplu Olmayan Yaşantı Sebebiyle İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Derli Toplu Olmayan Yaşantı Sebebiyle İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Devamsızlık Nedeniyle Çalışanın İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Devamsızlık Nedeniyle Çalışanın İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
İzin Almaksızın veya Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın İşe Gelmeme İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi
 • Fesih Örneklerinden "İzin Almaksızın veya Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın İşe Gelmeme İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi " Örneği
250.00 TL
Çalışanın Etik Olmayan Davranışı Sebebiyle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Etik Olmayan Davranışı Sebebiyle İş Akdinin Feshi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Görevini Israrla Yapmaması Haklı Nedenle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Görevini Israrla Yapmaması Haklı Nedenle İş Akdinin Feshi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Güveni Kötüye Kullanması Sebebiyle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Güveni Kötüye Kullanması Sebebiyle İş Akdinin Feshi" Örneği
250.00 TL
Uzun Süreli Hastalık Sebebi ile Devamsızlık İş Akdinin Sağlık Nedenleriyle Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Uzun Süreli Hastalık Sebebi ile Devamsızlık İş Akdinin Sağlık Nedenleriyle Feshi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İçkiye Düşkünlüğü Sağlık Sebebiyle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İçkiye Düşkünlüğü Sağlık Sebebiyle İş Akdinin Feshi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Güvenliğini Tehlikeye Sokması Haklı Nedenle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Güvenliğini Tehlikeye Sokması Haklı Nedenle İş Akdinin Feshi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İşverene veya Diğer Bir İşçiye Sataşması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşverene veya Diğer Bir İşçiye Sataşması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İşvereni Yanılması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşvereni Yanılması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İşverenin Şeref ve Namusuna Dokunan Sözler Söylemesi Sebebiyle Haklı Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşverenin Şeref ve Namusuna Dokunan Sözler Söylemesi Sebebiyle Haklı Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İşyeri Araç ve Gereçlerini Özel Amaçla Kullanması Sebebiyle Haklı Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşyeri Araç ve Gereçlerini Özel Amaçla Kullanması Sebebiyle Haklı Fesih " Örneği
250.00 TL
Çalışanın İşyerinde Yedi Günden Fazla Hapis Cezası Gerektiren Bir Suç İşlemesi Durumunda İşverenin Haklı Nedenle Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşyerinde Yedi Günden Fazla Hapis Cezası Gerektiren Bir Suç İşlemesi Durumunda İşverenin Haklı Nedenle Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İşverene 30 Günlük Ücretinden Fazla Zarar Vermesi Durumunda Haklı Nedenle Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşverene 30 Günlük Ücretinden Fazla Zarar Vermesi Durumunda Haklı Nedenle Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İşyerini Zarara Uğratması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşyerini Zarara Uğratması Sebebiyle İşverenin Haklı Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Yapmış Olduğu Kaza Sebebiyle Devamsızlığı Nedeniyle İşveren Tarafından Haklı Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Yapmış Olduğu Kaza Sebebiyle Devamsızlığı Nedeniyle İşveren Tarafından Haklı Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Kendi Kastıyla Hastalanması Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Kendi Kastıyla Hastalanması Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Diğer Çalışanlara Ait Özel Eşyaları Kullanması ve Belgeleri Kurcalaması Nedeniyle İş Sözleşmesi Haklı Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Diğer Çalışanlara Ait Özel Eşyaları Kullanması ve Belgeleri Kurcalaması Nedeniyle İş Sözleşmesi Haklı Fesih" Örneği
250.00 TL