Ücretli İzin Uygulama Prosedürü

Ücretli İzin Uygulama Prosedürü

0.00 TL

Ücretli İzin Uygulama Prosedürü


Bu örneği işyerinde ücretli uygulaması yapacak olan işverenlere yol göstermesi açısından ücretsiz sunuyoruz.

İşyerinde çalışanlara toplu /departman bazlı/bireysel ücretli izin verilmesi durumunda yapılacak tüm işlemler bu prosedürde açıklanmaktadır. 

Bu prosedür özellikle Koronavirüs salgını ( COVID-19 virüsü pandemisi) nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmıştır.

Ücretli İzin Nedir? 

Ücretli izin, toplu olarak işyerinin tümünde veya departman bazında uygulanacağı gibi sadece bireysel olarak da uygulanabilir.  

4857 sayılı İş Kanununda Ücretli İzin ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, bazı hükümlerde bireysel ücretli izin gerekçelerinden ve uygulamalarından (yıllık ücretli izin, mazeret izni, analık izni gibi) bahsedilmektedir.  Ayrıca İş Kanunu’nda düzenlenen telafi çalışması hükümlerine göre bazı durumlarda işveren veya çalışan talebi ile ücretli izin söz konusu olabilmektedir. Bunlar zorunlu nedenle işin durması hali, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi, çalışanın talebi ile kendisine izin verilmesi, benzer nedenlerle işyerinde çalışma yapılmaması halleri olarak örneklendirilebilir.

 

Ücretli izinde olan çalışan izinli olduğu süre zarfından çalışmıyor olsa dahi ücretini düzenli şekilde almaya devam eder. Yalnızca fazla mesai ya da prim gibi çalışmaya bağlı ücretler tahakkuk edilmez.

Ücretli İzin Nasıl Uygulanır?

Ücretli izinde işçinin izinli olduğu günlere ait normal ücreti aynen ödenir, ancak fazla mesai gibi çalışma karşılığı ödenen ücretler ise ödenmez.

Ücretli ve ücretsiz izin arasındaki en büyük fark ücretli izinde işçi çalışmadığı halde kendisine normal ücreti ödenir, ücretsiz izinde ise işçinin izinli olduğu süre için kendisine herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.

Deneyimlenmiş ve her olay özeline ait prosedürlerin tümünü İşveren Rehberinde kullanımınıza sunulmuştur. İşveren Rehberinde 400’ün üzerinde işverenlik işlemi çözümleri ile, 1000’in üzerinde örnek sayesinde işlemleri doğru ve zaman kaybetmeden ve en az maliyetle sonuçlandırabilirsiniz. İhtiyacınız olan prosedürü akıllı aramayı kullanarak bulabilir, işleminizi yürütebilirsiniz. 


Ücretli İzin Uygulama Prosedürü

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.