Maaş ve İhtiyaç Avansı Yönergesi
  • Yönetmelik Yönerge Talimat Örneklerinden ''Maaş ve İhtiyaç Avansı Yönergesi'' Örneği
100.00 TL
Alt İşveren veya Geçici İşveren Maaş Ödeme Sorgulama Formu
  • Talep Form Örneklerinden ''Alt İşveren Geçici İşveren Maaş Ödeme Sorgulama Formu'' Örneği
140.00 TL
Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap
  • Talep Form Örneklerinden ''Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap'' Örneği
140.00 TL
İşverenin Maaştan Kesinti Yapmasına Dair Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname
  • Muvafakatname Örneklerinden ''İşverenin Maaştan Kesinti Yapmasına Dair Çalışan Tarafından Verilen Muvafakatname'' Örneği
100.00 TL
Çalışanın Yasal Alacak ve Ücretinin Temlik Edilemeyeceğine Dair Taahhütname
  • Taahhütname Örneklerinden ''Çalışanın Yasal Alacak ve Ücretinin Temlik Edilemeyeceğine Dair Taahhütname'' Örneği
140.00 TL
  • ÜCRETSİZ
Ücretin Gerektiği Gibi Hesaplanmaması ve Ödenmemesi Sebebiyle Çalışanın İş Akdini Fesih Dilekçesi
  • Çalışan Dilekçeleri Örneklerinden ''Ücretin Gerektiği Gibi Hesaplanmaması ve Ödenmemesi Sebebiyle Çalışanın İş Akdini Fesih Dilekçesi'' Örneği
0.00 TL