Ücretsiz İzin Bildirimi

Ücretsiz İzin Bildirimi

19,99 TL + KDV

Ücretsiz İzin Bildirimi

İşverenin İşçiye Bildirimi

Bu bildirimin gerek iş akdi feshedilmeden ücretsiz izin, gerek ise akit fesih edilerek izin uygulaması durumunda yapılması ve muvafakatnamenin işçi tarafından imzalanması gereklidir.

Ekonomik sorunları olan aldıkları diğer önlemler yeterli olmadığı zaman , krizi aşmak için ya çekirdek kadrosu dışındaki personeli işten çıkararak ya da personele sırayla ücretsiz izin kullandırabilmektedir.

Toplu ücretsiz izin kullandırma bazı hallerde de yine ekonomik nedenli olarak ancak örneğin işyerinin taşınması,işyerinin geçici olarak kapatılması gibi hallerde de önerilebilir. Bu haller normal koşullarda işveren açısından ücretsiz izin vermek bakımından yasada düzenlenmiş ve işverenin hakkı olan, tek taraflı olarak karar verebileceği haller de değildir. 

İş Kanununda Ücretsiz izinle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak,  bazı hükümlerde bireysel ücretli izin gerekçelerinden ve uygulamalarından  bahsedebilmektedir. 

Örneğin, 4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesinde, yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından dört güne kadar ücretsiz izin verilmesi zorunlu kılınmıştır.

Ücretsiz İzin Protokolü

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  Şirkette Sipariş Azlığı Nedeniyle Toplu Ücretsiz İzin Kararı (Anonim Şirket)
  Şirkette Sipariş Azlığı Nedeniyle Toplu Ücretsiz İzin Kararı (Anonim Şirket)
  19,99 TL + KDV
   Şirkette Sipariş Azlığı Nedeniyle Toplu Ücretsiz İzin Kararı (Limited Şirket)
   Şirkette Sipariş Azlığı Nedeniyle Toplu Ücretsiz İzin Kararı (Limited Şirket)
   19,99 TL + KDV
    İşyeri Ücretsiz İzin Yönergesi
    İşyeri Ücretsiz İzin Yönergesi
    14,99 TL + KDV
     Ücretsiz İzni Kabul Etmeyen İşçi İşletme Gereklilikleri ile Fesih
     Ücretsiz İzni Kabul Etmeyen İşçi İşletme Gereklilikleri ile Fesih
     19,99 TL + KDV
      İşçi Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
      İşçi Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
      19,99 TL + KDV
       İşveren Teklifiyle Ücretsiz İzne Muvafakat
       İşveren Teklifiyle Ücretsiz İzne Muvafakat
       14,99 TL + KDV
        Kısmi Ödemeli Ücretsiz İzne Muvafakat
        Kısmi Ödemeli Ücretsiz İzne Muvafakat
        14,99 TL + KDV
         Ücretsiz İzne Muvafakat
         Ücretsiz İzne Muvafakat
         14,99 TL + KDV
          Sendikaya Ücretsiz İzin Bildirimi
          Sendikaya Ücretsiz İzin Bildirimi
          19,99 TL + KDV
           İşyerinde Kısmi Ödemeli Dönüşümlü Ücretsiz İzin Bildirim
           İşyerinde Kısmi Ödemeli Dönüşümlü Ücretsiz İzin Bildirim
           19,99 TL + KDV
            İşyerinde Kısmi Ödemeli Ücretsiz İzin Bildirim
            İşyerinde Kısmi Ödemeli Ücretsiz İzin Bildirim
            19,99 TL + KDV
             İşyerinde Kısmi Ödemeli Ücretsiz İzin İlanı
             İşyerinde Kısmi Ödemeli Ücretsiz İzin İlanı
             19,99 TL + KDV
              İşyerinde Ücretsiz İzin İlanı
              İşyerinde Ücretsiz İzin İlanı
              19,99 TL + KDV
               Zorlayıcı Nedenlerle Ücretsiz İzin İlanı
               Zorlayıcı Nedenlerle Ücretsiz İzin İlanı
               19,99 TL + KDV
                Analık Halinde 6 Aylık Ücretsiz İzin Bildirimi
                Analık Halinde 6 Aylık Ücretsiz İzin Bildirimi
                19,99 TL + KDV
                 Bireysel Ücretsiz İzin Bildirimi
                 Bireysel Ücretsiz İzin Bildirimi
                 19,99 TL + KDV
                  Doğum İzni Sonrası Ücretsiz İzin Talebi
                  Doğum İzni Sonrası Ücretsiz İzin Talebi
                  19,99 TL + KDV
                   Doğum Sonrası Fazladan Rızai Ücretsiz İzin Bildirimi
                   Doğum Sonrası Fazladan Rızai Ücretsiz İzin Bildirimi
                   19,99 TL + KDV
                    Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
                    Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
                    19,99 TL + KDV
                     Evlat Edinen İşçi Ücretsiz İzin Bildirimi
                     Evlat Edinen İşçi Ücretsiz İzin Bildirimi
                     19,99 TL + KDV
                      Evlat Edinme Fazladan-Rızai Ücretsiz İzin Bildirimi
                      Evlat Edinme Fazladan-Rızai Ücretsiz İzin Bildirimi
                      19,99 TL + KDV
                       İşletmesel Gereklilikler Sebebiyle Ücretsiz İzin Teklifi Formu
                       İşletmesel Gereklilikler Sebebiyle Ücretsiz İzin Teklifi Formu
                       19,99 TL + KDV
                       • ÜCRETSİZ
                        Doğum Sonrası Altı Aylık Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
                        Doğum Sonrası Altı Aylık Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
                        0,00 TL + KDV
                        • ÜCRETSİZ
                         Doğum Sonrası Yarım Çalışma Kullanıldıktan Sonra Altı Aylık Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
                         Doğum Sonrası Yarım Çalışma Kullanıldıktan Sonra Altı Aylık Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi
                         0,00 TL + KDV