İşçinin Yeni İş Arama İzni Talebi

İşçinin Yeni İş Arama İzni Talebi

140.00 TL

İşçinin Yeni İş Arama

İşçinin İşverenden Talebi

İhbar süresi kullanılan, kullandırılan her türlü fesihte yeni iş arama izni vardır.

Süreksiz iş akdinin feshinde yeni iş arama izni yoktur.

Çalışanın yeni iş arama izin talebinin her bir izin kullanımında, bir form olarak veya dilekçe şeklinde ispat bakımından özlük dosyasında yer alması gerekir. 

Yeni iş arama izni haftanın çalışan günlerinde günde en az iki saat olarak verilir, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan kullandırılır.

Örneklerimiz belli başlı izin kullanma durumlarının genel örnekleri olarak hazırlanmıştır.

Yeni İş Arama İzni Talebi

Bu örneği Word Belgesi olarak indirip düzenleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  İhbar Süresini Tamamlamayan İşçinin Yeni İşverenine Bildirim
  İhbar Süresini Tamamlamayan İşçinin Yeni İşverenine Bildirim
  140.00 TL
   İşçinin Ayartılması Durumunda Yeni İşverene Bildirim
   İşçinin Ayartılması Durumunda Yeni İşverene Bildirim
   140.00 TL
    Sır Saklama ve Rekabet Yasağının Yükümlüğünün Yeni İşverene Noter Bildirimi
    Sır Saklama ve Rekabet Yasağının Yükümlüğünün Yeni İşverene Noter Bildirimi
    140.00 TL