Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı

Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı

0.00 TL + KDV

Kıdem Tazminatı Nedir?

Aynı işverene ait bir veya birden fazla işyerinde veya aynı işyerinde birden fazla işveren yanında belirli bir süre (en az bir yıl) çalıştıktan sonra ; işverence ‘kıdem ödenmesini gerektiren bir nedenle işine son verilen ya da askerlik, evlilik, emeklilik gibi kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle kendisi işinden ayrılan işçiye, çalıştığı süreye ve aldığı aylık brüt ücrete göre, işveren tarafından topluca ödenen bir tazminattır.


Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Ödenir?

1475 Sayılı Yasanın 14. maddesindeki haller,
Aynı işverene ait veya işyerinin devri halinde aynı işyerinde değişik işverenlere bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması durumunda ödenir.


Kıdem Tazminatı Ödenmeyen Haller Nelerdir?

İşyerinin veya işletmenin bir başka işverene devri hallerinde salt devir nedeniyle kıdem tazminatı ödenmez.

İşyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, devreden işveren tarafından devir tarihinde iş sözleşmeleri feshedilmemiş ise söz konusu işyerinde çalışmakta olanların iş sözleşmeleri devirden sonra aynı şartlarla devralan işverene geçmektedir.

Mevsimlik İşte Kıdem Tazminatı ve Süresi Nasıl Hesaplanır?

Mevsimlik iş sözleşmeleri ağırlıklı olarak turizm sektöründe uygulanan bir sözleşme türüdür. Mevsimlik iş sözleşmesi, mevsim sonunda sona ermez, gelecek çalışma dönemine (mevsime) kadar askıya alınır.

Part Time/Kısmi Süreli İş Akitlerinde Kıdem Süresi Nasıl Hesaplanır?

Part Time iş sözleşmesi ile çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı, işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin sona erdiği tarihe kadar her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında, aşan zaman için ise oranlama yapılarak hesaplanacaktır.


Fasılalarla Çalışmada Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Fasılalı çalışma, birden çok iş sözleşmelerine dayanan, aynı işverenle aralıklı olarak yapılan, ara dönemlerde iş ilişkisinin hiç mevcut olmadığı yani çalışılmayan boş zamanlarla birbirinden ayrılmış ve her biri yeni bir iş sözleşmesiyle yeniden başlamış farklı çalışma sürelerinden oluşan bir çalışmadır.

Kıdem Hesabında Dikkate Alınmayacak Önceki Çalışma Süreleri Nelerdir?

Kural olarak, fasılalı çalışma halinde, kıdem tazminatına imkan vermeyecek şekilde sona ermiş olan önceki çalışmalara ilişkin çalışma süreleri, en son işten çıkıştaki kıdemin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Prensipleri Nelerdir?

1. Bir yılın altında çalışma süreleri için kural olarak kıdem tazminatı hesaplanmaz. Bir yılın hesabında çalışılan ve çalışılmış gibi sayılan haller birlikte dikkate alınır, başka bir deyişle toplanır.

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Ücrete Dahil Edilen Ödemeler Nelerdir?

Çalışanın temel ücreti (çıplak ücreti) dışındaki süreklilik arz eden tüm hakları; yol ve yemek ödemeleri, istisnai ödeme olmamak kaydıyla yapılan ikramiye ödemesi, primler, kar payı/jestiyon ödemeleri, yakacak yardımı, bayram ödemesi veya erzak tutarı, çocuk yardımı.

Kıdeme Esas Ücretin Kapsamında Hangi Ödemeler Vardır? 

 • Çıplak Ücret
 • İkramiye
 • Yemek Yardımı
 • Kasa Tazminat
 • Gıda Yardımı
 • Yakacak Yardımı
 • Eğitim Yardımı
 • Konut Yardımı
 • Giyecek Yardımı
 • Erzak Yardımı
 • Sosyal Yardım Niteliğindeki Ayakkabı ya da Bedeli
 • Unvan Tazminatı
 • Aile Yardımı
 • Çocuk Yardımı
 • Temettü
 • Taşıt Yardımı
 • Sağlık Yardımı
 • Devamlı Ödenen Primler

Kıdeme Esas Ücretin Kapsamında Hangi Ödemeler Yoktur? 

 • Yıllık İzin Ücreti
 • Evlenme Yardımı
 • Hafta Tatil Ücreti
 • Hastalık Yardımı
 • Genel Tatil Ücreti
 • Doğum Yardımı
 • Ölüm Yardımı
 • Sürekli Olmayan Jestiyonlar
 • Teşvik İkramiyesi ve Primleri, Jübile İkramiyesi
 • Seyahat Primleri
 • Devamlılık Göstermeyen Diğer Primler
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Harcırah
 • Bir Defalık Verilen Sürekli Olmayan İkramiyeler
 • İş Elbisesi ve Koruyucu Malzemelerin Bedelleri


İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  Yıllık İzin Programı İlanı
  Yıllık İzin Programı İlanı
  19,99 TL + KDV
  • ÜCRETSİZ
   İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
   İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
   0.00 TL + KDV
   • ÜCRETSİZ
    Yıllık İzin Hesaplama Programı
    Yıllık İzin Hesaplama Programı
    0.00 TL + KDV
    • ÜCRETSİZ
     Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
     Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
     0.00 TL + KDV
     • ÜCRETSİZ
      Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
      Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
      0.00 TL + KDV
      • ÜCRETSİZ
       İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
       İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
       0.00 TL + KDV
       • ÜCRETSİZ
        Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı
        Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı
        0.00 TL + KDV
        • ÜCRETSİZ
         Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
         Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
         0.00 TL + KDV
         • ÜCRETSİZ
          Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama Programı
          Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama Programı
          0.00 TL + KDV
          • ÜCRETSİZ
           Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
           Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
           0.00 TL + KDV
           • ÜCRETSİZ
            Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
            Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
            0.00 TL + KDV
            • ÜCRETSİZ
             Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
             Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
             0.00 TL + KDV
             • ÜCRETSİZ
              Gelir Vergisi Hesaplama Programı
              Gelir Vergisi Hesaplama Programı
              0.00 TL + KDV
               Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı
               Kişisel Veri Envanteri Hazırlama Programı
               Fiyatlar İçin Tıklayınız