Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı

Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı

0.00 TL

Kötüniyet Tazminatı Nedir?

4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine göre kötü niyet tazminatı“18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenen tazminat” olarak tanımlanmıştır. 

Bu düzenlemeye rağmen hangi hallerin kötüniyetli sayılacağı İş Kanunu’nda açıkça belirtilmemiştir. Ancak Kanunun gerekçesine baktığımızda kanun koyucu tarafından kötüniyetli feshe ilişkin çeşitli örneklerin verilmiş olduğunu görüyoruz. İşçinin, işvereni hakkında şikâyette bulunması, işçinin işvereni aleyhine dava açması, işçinin işvereni aleyhine şahitlik yapması vb. hallerde işverenin iş akdini feshetmesi kötüniyetli kabul edilmiştir. . Nitekim yerleşik Yargıtay kararlarını da incelediğimizde iş akdinin bu tür eylemler nedeni ile feshedildiğinin kanıtlanması halinde Yüksek Mahkeme’nin iş akdinin kötüniyetli olarak feshedildiğini kabul ederek kötüniyet tazminatına hükmedilmesine dair vermiş olduğu kararları görmekteyiz.kötüniyet tazminatı hesaplama

Kötüniyet tazminatını gerektirecek halleri, sözleşmenin sona ermesinde işverenin objektif iyiniyet kuralları ve dürüstlük ilkesi dışında davranması ile hakkın kötüye kullanılmasından kaynaklı haller olarak tanımlayabiliriz.

Bu özellikli tazminat türünde dikkat edilmesi gereken husus, iş güvencesi kapsamında olan işçilerin, yani işyerinde 30 kişiden veya daha fazla işçi çalışan işyerlerindeki en az 6 aylık kıdemi olanların kötüniyet tazminatından yararlanma haklarının bulunmamasıdır.

Kötüniyet Tazminatına ilişkin bir başka önemli ve dikkat edilmesi gereken konu da tazminat talep edilebilecek iş sözleşmesinin belirsiz süreli ve İş Kanunu’nun 10. maddesi gereği, iş akdine konu işin “sürekli iş” olmasıdır. Kanun koyucu süreksiz işlerde İş Kanunu md. 17’nin uygulanmayacağını açıkça belirtmektedir. İş Kanunu 10. maddesindeki “nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere ise sürekli iş denir” tanımındaki iş sürekli iştir. Aksi yorumla, 30 günden az süren işler süreksiz işlerdir.

Kötüniyet tazminatı ayrı bir tazminat türü olarak belirlenmiş olduğundan işçinin iş akdinin sona ermesi ile hak kazanabileceği diğer tazminat ve alacak hakları, bu tazminatın talep edilmesini etkilemeyecektir. Yani kıdem tazminatına veya ihbar tazminatına hak kazanmasına rağmen bu tazminatları ödenmemiş olan işçiler, bu alacaklarını ayrıca talep etme hakkına sahiptirler. Mahkemece kötüniyet tazminatına hükmedilirken, ödenmemiş olması ve talep edilmesi halinde ihbar ve kıdem tazminatına ve diğer işçilik alacaklarına da hükmedilecektir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  Yıllık İzin Programı İlanı
  Yıllık İzin Programı İlanı
  140.00 TL
  • ÜCRETSİZ
   Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı
   Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı
   0.00 TL
   • ÜCRETSİZ
    İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
    İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
    0.00 TL
    • ÜCRETSİZ
     Yıllık İzin Hesaplama Programı
     Yıllık İzin Hesaplama Programı
     0.00 TL
     • ÜCRETSİZ
      Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
      Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
      0.00 TL
      • ÜCRETSİZ
       Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
       Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
       0.00 TL
       • ÜCRETSİZ
        İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
        İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
        0.00 TL
        • ÜCRETSİZ
         Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
         Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
         0.00 TL
         • ÜCRETSİZ
          Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
          Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
          0.00 TL
          • ÜCRETSİZ
           Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
           Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
           0.00 TL
           • ÜCRETSİZ
            Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
            Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
            0.00 TL
            • ÜCRETSİZ
             Gelir Vergisi Hesaplama Programı
             Gelir Vergisi Hesaplama Programı
             0.00 TL