• ÜCRETSİZ
Hesap Sihirbazı
Hesap Sihirbazı
0.00 TL
 • Hesap Sihirbazı, İş Hukuku hesaplamalarını kolaylıkla yapabilmeniz için tasarlanmıştır. İhtiyacı olan her kullanıcı için, en ince detaylar düşünülerek, doğru ve hızlıca sonuca ulaştıran hesaplama araçlarını içermektedir.
Alt İşverenlik Sözleşmesi
Alt İşverenlik Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Alt İşverenlik Sözleşmesi'' Örneği
Borçlar Kanununa Göre İşyeri Devri Sözleşmesi
Borçlar Kanununa Göre İşyeri Devri Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Borçlar Kanununa Göre İşyeri Devri Sözleşmesi'' Örneği
Fason Hizmet Alma Sözleşmesi
Fason Hizmet Alma Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Fason Hizmet Alma Sözleşmesi'' Örneği
Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi
Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi'' Örneği
Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesi
Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesi'' Örneği
Hizmet Alım Sözleşmesi
Hizmet Alım Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Hizmet Alım Sözleşmesi'' Örneği
Hukuk Müşavirliği Sözleşmesi
Hukuk Müşavirliği Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Hukuk Müşavirliği Sözleşmesi'' Örneği
İkale Sözleşmesi
İkale Sözleşmesi
160.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''İkale Sözleşmesi'' Örneği
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Sözleşmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Sözleşmesi'' Örneği
İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Sözleşme
İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Sözleşme
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''İş Sözleşmesinin Devrine İlişkin Sözleşme'' Örneği
İşyeri İşçi Taşıma Sözleşmesi
İşyeri İşçi Taşıma Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''İşyeri İşçi Taşıma Sözleşmesi'' Örneği
Nakliye Sözleşmesi
Nakliye Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Nakliye Sözleşmesi'' Örneği
Borç Ödünç Para Verme Sözleşmesi
Borç Ödünç Para Verme Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''İşverenin Çalışanına Borç Ödünç Para Verme Sözleşmesi'' Örneği
Temizlik Hizmetleri Sözleşmesi
Temizlik Hizmetleri Sözleşmesi
280.00 TL
 • İş Hukuku Sözleşmeleri Örneklerinden ''Temizlik Hizmetleri Sözleşmesi'' Örneği
 • ÜCRETSİZ
Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı
Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı
0.00 TL
 • Aynı işverene ait bir veya birden fazla işyerinde veya aynı işyerinde birden fazla işveren yanında belirli bir süre (en az bir yıl) çalıştıktan sonra ; işverence ‘kıdem ödenmesini gerektiren bir nedenle işine son verilen ya da askerlik, evlilik, emeklilik gibi kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle kendisi işinden ayrılan işçiye, çalıştığı süreye ve aldığı aylık brüt ücrete göre, işveren tarafından topluca ödenen bir tazminattır.
 • ÜCRETSİZ
İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
0.00 TL
 • İş sözleşmesi sonlandırılırken, iş sözleşmesinin işyerinde devam ettiği süreye göre, sözleşmeyi sona erdirmek isteyen tarafın diğer tarafa en az İş Kanunun 17. Maddesinde belirtilen süreler kadar evvelinden bu sona erdirme iradesini bildirmesi gerekmektedir. İşte sona erdirmeye dönük bu iradesini en az Kanunda belirtilen süreler kadar evvelinden karşı tarafa bildirmeyen (ihbar etmeyen) ve sözleşmeyi hemen sona erdiren tarafın karşı tarafa ödemesi gereken tazminata ihbar tazminatı denir.
 • ÜCRETSİZ
Yıllık İzin Hesaplama Programı
Yıllık İzin Hesaplama Programı
0.00 TL
 • Çalışanın İş Kanunun 57. Maddesine göre yıllık izne çıkmadan evvel ve izin süresi kadar çıplak ücreti üzerinden peşin avans şeklinde ödenen; ya da; Kanunun 59. Maddesine göre iş akdinin sona ermesi halinde ise, yine son çıplak maaşı üzerinden ve sözleşmesi devam ederken hak ettiği halde kullanmadığı tüm izinlerin karşılığında ödenen tutara verilen addır.
 • ÜCRETSİZ
Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
0.00 TL
 • Net Ücret; Çalışana her türlü kesintilerden sonra doğrudan ödenecek ücrettir.
 • ÜCRETSİZ
Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
0.00 TL
 • Brüt Ücret; İşveren bakımından toplam maliyettir; bu nedenle vergi, prim ve benzeri kesintiler de brüt ücrete dahildir.
 • ÜCRETSİZ
İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
0.00 TL
 • İşçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın keyfi olarak feshedilmesi halinde işçi tarafından işveren aleyhine açılabilen işe iade davası neticesinde, Mahkemece bu geçersizliğin tespit edilmesi halinde feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmektedir. İşte, işverenin, Mahkeme kararına uymayarak işçiyi işe almaması nedeniyle ödemek zorunda kalacağı ve yine Mahkeme kararında açıkça belirtilen dört aylık boşta geçen süreler tazminatı ile dört aydan se
 • ÜCRETSİZ
Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı
Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı
0.00 TL
 • 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine göre kötü niyet tazminatı“18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenen tazminat” olarak tanımlanmıştır.
 • ÜCRETSİZ
Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
0.00 TL
 • Sendikal Tazminat bir çalışanın iş sözleşmesinin 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesine aykırı olarak sendikal faaliyette bulunması nedeniyle sona erdirilmesi halinde işçiye ödenen ve en az bir yıllık maaşı tutarındaki tazminata verilen addır. Sendikal Tazminat, sendika üyeliği özgürlüğü ve sendikal faaliyete katılma güvencesinin ihlalinin bir yaptırımı olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • ÜCRETSİZ
Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
0.00 TL
 • İşverenin eşitlik ilkesine aykırı hareket etmesinin veya ayrımcılık yapmasının yaptırımı İş Kanunu’nun 5. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Eşit davranma ilkesinin, iş akdinin devamı ya da sona ermesinde ihlal edilmesi halinde ihlale maruz kalan işçi dört aya kadar ücreti tutarında bir tazminat talep edebilecektir; tazminata esas ücret işçiye ödenen son temel (çıplak) brüt ücretidir. Bu tazminattan “ayrımcılık tazminatı” olarak da bahsedilebilmektedir.
 • ÜCRETSİZ
Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
0.00 TL
 • İş akdinin sona ermesine bağlı olarak yapılması gereken ödemelerin gününde ( bu gün akdin sona erme tarihidir) yapılmaması durumunda güncel tarih itibari ile faizli tutarları kanuni faiz veya en yüksek banka faizi oranında Hesap Sihirbazı tarafından hemen hesaplanmaktadır.