İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı

İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı

0.00 TL

İşe İade Tazminatı Nedir?

İşçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın keyfi olarak feshedilmesi halinde işçi tarafından işveren aleyhine açılabilen işe iade davası neticesinde, Mahkemece bu geçersizliğin tespit edilmesi halinde feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmektedir. İşte, işverenin, Mahkeme kararına uymayarak işçiyi işe almaması nedeniyle ödemek zorunda kalacağı ve yine Mahkeme kararında açıkça belirtilen dört aylık boşta geçen süreler tazminatı ile dört aydan sekiz aya kadar verilebilen işe başlatmama tazminatlarının genel adıdır.

işe iade tazminatı hesaplama programı

İşe İade Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

Bir işçinin işe iade talebinin mahkeme tarafından dinlenebilmesi için iş güvencesi kapsamında olması gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki koşulların birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar; 

Bir işçinin işe iade talebinin mahkeme tarafından dinlenebilmesi için iş güvencesi kapsamında olması gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki koşulların birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar;

* İşyerinde en az 30 veya daha fazla işçinin çalıştırılması,

* İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,

* İşçinin en az 6 ay kıdeminin olması,

* İşçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması.

İş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayandırılması zorunluluğu İş Kanunun 18. Maddesinde “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.”şeklinde düzenlenerek hükme bağlanmıştır.

İş akdini geçerli bir nedene dayanmadan feshedildiğini iddia eden işçi işe 20. Madde hükümlerine göre fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.

İş Kanunu’nun 21. Maddesine göre işçi, işe iadeyi talep ettiği taktirde işverence işe başlatılsa da başlatılmasa da kararın kesinleşmesine kadar boşta geçen süre ücreti işverence işçiye ödenir. Uygulamada buna “boşta geçen süre ücreti” denilmekte olup en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları işçiye ödenir.

İşçi, işe iadesine dair kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içinde işverene işe başlamak için başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. İşçinin, işe başlama talebini alan işveren, işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmak zorundadır. Aksi takdirde işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Uygulamada bu tazminata da “işe başlatmama tazminatı” denilmektedir.

Arabuluculuk aşamasında ise tarafların özgürce tazminat tutarları üzerinden anlaşması mümkündür. Buna göre İşverenin işçinin işe geri çağrılıp çağrılmayacağına karar vermesi de önemlidir.

işe başlatmama tazminatı hesaplama


İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

  Yıllık İzin Programı İlanı
  Yıllık İzin Programı İlanı
  70.00 TL
  • ÜCRETSİZ
   Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı
   Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı
   0.00 TL
   • ÜCRETSİZ
    İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
    İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
    0.00 TL
    • ÜCRETSİZ
     Yıllık İzin Hesaplama Programı
     Yıllık İzin Hesaplama Programı
     0.00 TL
     • ÜCRETSİZ
      Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
      Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
      0.00 TL
      • ÜCRETSİZ
       Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
       Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
       0.00 TL
       • ÜCRETSİZ
        İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
        İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
        0.00 TL
        • ÜCRETSİZ
         Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı
         Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı
         0.00 TL
         • ÜCRETSİZ
          Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
          Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
          0.00 TL
          • ÜCRETSİZ
           Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
           Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
           0.00 TL
           • ÜCRETSİZ
            Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
            Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
            0.00 TL
            • ÜCRETSİZ
             Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
             Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
             0.00 TL
             • ÜCRETSİZ
              Gelir Vergisi Hesaplama Programı
              Gelir Vergisi Hesaplama Programı
              0.00 TL