Çalışanın Diğer Çalışanlardan Borç Para İstemesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Diğer Çalışanlardan Borç Para İstemesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Diğer Çalışana Borç Para Vermesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Diğer Çalışana Borç Para Vermesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Çalışma Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizliği Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Çalışma Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizliği Olay Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Çalışma Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtma Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışma Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtma Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Görevlerini Başkasına Yaptırma - Çalıştığı İzlemini Yaratma Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Görevlerini Başkasına Yaptırma - Çalıştığı İzlemini Yaratma Olay Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
İşyerinde Cinsel Taciz Tanık Beyanı İfade Alma Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşyerinde Cinsel Taciz Tanık Beyanı İfade Alma Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Doğruluk ve Güvene Aykırı Davranışları Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Doğruluk ve Güvene Aykırı Davranışları Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Güveni Kötüye Kullanma Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Güveni Kötüye Kullanma Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşürme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşürme Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşe Geç Gelmesi Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşe Geç Gelmesi Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşini Aksatacak Şekilde Uzun Süreli Telefon Görüşmesi Yapması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşini Aksatacak Şekilde Uzun Süreli Telefon Görüşmesi Yapması Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşini Gereği Gibi Yapmaması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşini Gereği Gibi Yapmaması Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşini Zamanında Yapmaması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşini Zamanında Yapmaması Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Sağlık Raporunu İşverene Bildirmeme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Sağlık Raporunu İşverene Bildirmeme Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşyeri Araç Gereçlerini Özel Amaçla Kullanması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyeri Araç Gereçlerini Özel Amaçla Kullanması Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşyerinde Alkol Kullanması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinde Alkol Kullanması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşyerinde Sigara İçmesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinde Sigara İçmesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşvereni / İşyerini Zarara Uğratacak Davranışlarda Bulunması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşvereni / İşyerini Zarara Uğratacak Davranışlarda Bulunması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşyerinin Malına Zarar Vermesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinin Malına Zarar Vermesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşvereni / İşyerini Zarara Uğraması Tedirginliği Nedeni ile Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşvereni / İşyerini Zarara Uğraması Tedirginliği Nedeni ile Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Şeref Namusa Aykırı Sözler Söylemesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Şeref Namusa Aykırı Sözler Söylemesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Özel İşi İçin İşyeri İnternetini Kullanması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Özel İşi İçin İşyeri İnternetini Kullanması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşyerinde Rahatsızlık Vermesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinde Rahatsızlık Vermesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
İşyerinde Sataşma ve Kavga Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşyerinde Sataşma ve Kavga Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL