Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süre Sonunda Sona Ermesi Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden "Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süre Sonunda Sona Ermesi Tespit Tutanağı" Örneği
49.00 TL
2 İş Günü İşe Gelmeme - Devamsızlık Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''2 İş Günü İşe Gelmeme - Devamsızlık Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
İşçinin Başka İşyerinde Çalışması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşçinin Başka İşyerinde Çalışması Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Bir Ayda 3 İş Günü İşe Gelmeme - Devamsızlık Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Bir Ayda 3 İş Günü İşe Gelmeme - Devamsızlık Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Diğer Çalışanlardan Borç Para İstemesi Savunma Vermekten İmtina Tutnağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Diğer Çalışanlardan Borç Para İstemesi Savunma Vermekten İmtina Tutnağı'' Örneği
49.00 TL
Bordro Belgesi İmzadan İmtina Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Bordro Belgesi İmzadan İmtina Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Devamsızlık Süresinin En Az İki Ayı Aşması Durum Tespit Tutanağı (İş Kanunu Madde 31)
 • Tutanak Örneklerinden ''Devamsızlık Süresinin En Az İki Ayı Aşması Durum Tespit Tutanağı (İş Kanunu Madde 31)'' Örneği
49.00 TL
Devamsızlık Süresinin İhbar Süresini Aşması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Devamsızlık Süresinin İhbar Süresini Aşması Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Disiplin Cezasını Tebliğ Almaktan İmtina Durum Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Disiplin Cezasını Tebliğ Almaktan İmtina Durum Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Performans Düşüklüğü Durum Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Performans Düşüklüğü Durum Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Düşük Performansıyla İlgili Savunma Vermekten İmtina Etmesi Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Düşük Performansıyla İlgili Savunma Vermekten İmtina Etmesi Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Fesih Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Fesih Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Görev Değişikliği Teklifini Kabul Etmemiş Sayılması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Görev Değişikliği Teklifini Kabul Etmemiş Sayılması Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Görev Değişikliği Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Görev Değişikliği Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı '' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Hakkında Sık Sık Şikayet Gelmesiyle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etmesi Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Hakkında Sık Sık Şikayet Gelmesiyle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etmesi Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlarında Bulunması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlarında Bulunması Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlar İle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Hastalık Sürecini Uzatacak Davranışlar İle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
İhtar Yazısı Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İhtar Yazısı Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Yeterli İş Güvenliği Eğitimi Verildiğine Dair Durum Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Yeterli İş Güvenliği Eğitimi Verildiğine Dair Durum Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
İş Şartlarının Bildirilmesi Yazısını Tebliğ Almaktan İmtina Etme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İş Şartlarının Bildirilmesi Yazısını Tebliğ Almaktan İmtina Etme Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşe Geç Gelmesiyle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşe Geç Gelmesiyle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışanın İşe Gelmemesi - Devamsızlık Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşe Gelmemesi - Devamsızlık Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
İşçinin İşe Yatkın Olmaması Durum Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşçinin İşe Yatkın Olmaması Durum Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
İşçinin İşe Yoğunlaşamaması Durum Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşçinin İşe Yoğunlaşamaması Durum Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL
Çalışaının İşine Yoğunlaşamamasıyla İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışaının İşine Yoğunlaşamamasıyla İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı'' Örneği
49.00 TL