Kişisel Veri Envanteri Asistanı
Kişisel Veri Envanteri Asistanı
  • Bilindiği gibi, Veri sorumlusunun envanter oluşturması işlediği veriler üzerinde hakimiyetini sağlaması ve verileri işleme işlemlerini kolay yönetmesi bakımından önemlidir.

Fiyatlar İçin Tıklayınız

Eczaneler İçin Kişisel Veri Envanteri Asistanı
Eczaneler İçin Kişisel Veri Envanteri Asistanı
  • Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envantere verilen

Fiyatlar İçin Tıklayınız

Doktorlar İçin Kişisel Veri Envanteri Asistanı
Doktorlar İçin Kişisel Veri Envanteri Asistanı
  • Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, ...

Fiyatlar İçin Tıklayınız

Laboratuvarlar İçin Kişisel Veri Envanteri Asistanı
Laboratuvarlar İçin Kişisel Veri Envanteri Asistanı
  • Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek

Fiyatlar İçin Tıklayınız