Askerlik Sebebi ile Çalışanın Tarafından Fesih Bildirimi
  • Fesih Örneklerinden "Askerlik Sebebi ile Çalışanın Tarafından Fesih Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği İşlemine Personelin İtirazı ve İş Akdinin Sona Ermesine İlişkin Talep Dilekçesi
  • Fesih Örneklerinden "Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği İşlemine Personelin İtirazı ve İş Akdinin Sona Ermesine İlişkin Talep Dilekçesi" Örneği
250.00 TL
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağına Aykırılık İddiası İle Çalışan Tarafından Fesih
  • Fesih Örneklerinden "Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağına Aykırılık İddiası İle Çalışan Tarafından Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Evlilik Sebebiyle İş Akdini Feshi
  • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Evlilik Sebebiyle İş Akdini Feshi" Örneği
250.00 TL
İşverenin İşleme Amacı Bulunmayan Kişisel Verileri Kaydetmesi ve Açıklaması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Fesih Örneği
  • Fesih Örneklerinden "İşverenin İşleme Amacı Bulunmayan Kişisel Verileri Kaydetmesi ve Açıklaması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Çalışan Tarafından Fesih" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Mobbing İddiası İle İş Sözleşmesini Fesih Örneği
  • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Mobbing İddiası İle İş Sözleşmesini Fesih" Örneği
250.00 TL
İşverenin Çalışanın Özel Hayatının Gizliliğini İhlal Etmesi Nedeniyle Çalışan Tarafından İş Sözleşmesi Fesih Örneği
  • Fesih Örneklerinden "İşverenin Çalışanın Özel Hayatının Gizliliğini İhlal Etmesi Nedeniyle Çalışan Tarafından İş Sözleşmesi Fesih" Örneği
250.00 TL
Belirli Süreli İş Akdinin Sona Ermesi ve Sözleşmenin Yenilenmeyeceğinin Çalışana Bildirimi
  • Fesih Örneklerinden "Belirli Süreli İş Akdinin Sona Ermesi ve Sözleşmenin Yenilenmeyeceğinin Çalışana Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bildirimi
  • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İş Arkadaşları ve Amirleriyle Geçimsizlik Yaşaması Nedeniyle İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL