Bir Yıldan Az Süre Çalışan Personelin İş Akdinin Verimsizlik Nedeniyle Feshine İlişkin Bildirim
 • Fesih Örneklerinden "Bir Yıldan Az Süre Çalışan Personelin İş Akdinin Verimsizlik Nedeniyle Feshine İlişkin Bildirim" Örneği
250.00 TL
Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği Neticesinde İş Akdinin Devrine Personelin İtirazı Sebebiyle İş Akdinin Sona Ermesinin Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği Neticesinde İş Akdinin Devrine Personelin İtirazı Sebebiyle İş Akdinin Sona Ermesinin Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği İşlemine Çalışanın İtirazı Nedeniyle İş Akdinin Sona Erdiğinin Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Şirketin Birleşme/Bölünme/Tür Değişikliği İşlemine Çalışanın İtirazı Nedeniyle İş Akdinin Sona Erdiğinin Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Başka Bir Çalışanla İlişkiye Girmesi Sebebiyle İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Başka Bir Çalışanla İlişkiye Girmesi Sebebiyle İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
İş Akdinin Feshine İlişkin İhbarlı Genel Fesih Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "İş Akdinin Feshine İlişkin İhbarlı Genel Fesih Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Deneme Süresi İçerisinde Çalışanın İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Deneme Süresi İçerisinde Çalışanın İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Deneme Süresi İçerisinde İşe Başlamayan Çalışanın İş Akdinin Noter Aracılığıyla Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Deneme Süresi İçerisinde İşe Başlamayan Çalışanın İş Akdinin Noter Aracılığıyla Feshi Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Çalışanın En Az İki Ay Süre ile Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi (4857 sayılı İş Kanunun 31. maddesi)
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın En Az İki Ay Süre ile Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi (4857 sayılı İş Kanunun 31. maddesi)" Örneği
250.00 TL
Çalışanın Eşitliğe Aykırılık Ayrımcılığa Dayandırdığı Feshin İstifa Sayılacağı Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Eşitliğe Aykırılık Ayrımcılığa Dayandırdığı Feshin İstifa Sayılacağı Bildirimi" Örneği
250.00 TL
İşveren Tarafından Belirli Süre Beklenmeden Fesih Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "İşveren Tarafından Belirli Süre Beklenmeden Fesih Bildirimi" Örneği
250.00 TL
İşyerini Kapatma Durumunda Toplu Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "İşyerini Kapatma Durumunda Toplu Fesih" Örneği
250.00 TL
Askerlik Nedeniyle İstifa Sayma Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Askerlik Nedeniyle İstifa Sayma Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Askerlik İstifa Sayma Bildirimi Noter İhtarı
 • Fesih Örneklerinden "Askerlik Nedeniyle İstifa Sayma Noter İhtarı" Örneği
250.00 TL
Belirli Süreli İş Akdinin Sona Ermesi ve Sözleşmenin Yenilenmeyeceğinin Çalışana Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Belirli Süreli İş Akdinin Sona Ermesi ve Sözleşmenin Yenilenmeyeceğinin Çalışana Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Sonlandırılması Koşullarının Bulunmaması Sebebiyle İstifa Sayma Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Sonlandırılması Koşullarının Bulunmaması Sebebiyle İstifa Sayma Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Sonlandırılması Koşullarının Bulunmaması Sebebiyle İstifa Sayma Noter Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Sonlandırılması Koşullarının Bulunmaması Sebebiyle İstifa Sayma Noter Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın İstifa Sayılacağı Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın İstifa Sayılacağı Bildirimi" Örneği
250.00 TL
Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın İstifa Sayılacağı Noter Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılmanın İstifa Sayılacağı Noter Bildirimi" Örneği
250.00 TL
İşi Terk ve Geri Dönmeme Sebebiyle İstifa Sayma Bildirimi Kapsamında Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "İşi Terk ve Geri Dönmeme Sebebiyle İstifa Sayma Bildirimi Kapsamında Fesih Örneği " Örneği
250.00 TL
İşi Terk ve Geri Dönmeme Sebebiyle İstifa Sayma Bildirimi Kapsamında Fesih Örneği (Noter Tebliği)
 • Fesih Örneklerinden "İşi Terk ve Geri Dönmeme Sebebiyle İstifa Sayma Bildirimi Kapsamında Fesih Örneği (Noter Tebliği) " Örneği
250.00 TL
Mevsim Açılışında İşe Dönmeyen İşçinin İstifa Sayma Bildirimi İle İş Sözleşmesinin Feshi (Noter Kanalı İle)
 • Fesih Örneklerinden "Mevsim Açılışında İşe Dönmeyen İşçinin İstifa Sayma Bildirimi İle İş Sözleşmesinin Feshi (Noter Kanalı İle)" Örneği
250.00 TL
Mobbing İddiasını İstifa Sayma Bildirimi İle İş Sözleşmesinin Fesih
 • Fesih Örneklerinden "Mobbing İddiasını İstifa Sayma Bildirimi İle İş Sözleşmesinin Fesih" Örneği
250.00 TL