Kişisel Veri İşleyen Erişen Kullanan Çalışan Taahhütnamesi
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Veri İşleyen Erişen Kullanan Çalışan Taahhütnamesi" Örneği
100.00 TL
KVKK İhlali Nedeni ile Tazminatlı Fesih Bildirimi
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''KVKK İhlali Nedeni ile Tazminatlı Fesih Bildirimi'' Örneği
100.00 TL
KVKK İhlali Gerekçesiyle Tazminatsız Fesih Bildirimi
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''KVKK İhlali Gerekçesiyle Tazminatsız Fesih Bildirimi'' Örneği
100.00 TL
Çalışan Adayının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Çalışan Adayının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'' Örneği
100.00 TL
Kişisel Verileri Koruma Komitesi Üyeleri Görev Tanımı
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verileri Koruma Komitesi Üyeleri Görev Tanımı'' Örneği
100.00 TL
Kişisel Verileri Koruma Komitesi Oluşturmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verileri Koruma Komitesi Oluşturmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'' Örneği
100.00 TL
Kişisel Verileri Koruma Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verileri Koruma Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' Örneği
280.00 TL
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Grup Şirketi)
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Grup Şirketi)'' Örneği
100.00 TL
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Genel)
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Genel'' Örneği
100.00 TL
Ziyaretçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Ziyaretçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni'' Örneği
100.00 TL
Veri Sorumlusuna Başvuru Formu
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Veri Sorumlusuna Başvuru Formu'' Örneği
100.00 TL
Örnek Veri Koruma ve İmha Politikası
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Veri Koruma ve İmha Politikası'' Örneği
280.00 TL
Örnek VERBİS'e kayıt ve İrtibat Kişisi Atama Kararı
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''VERBİS'e Kayıt ve İrtibat Kişisi Atama Kararı'' Örneği
100.00 TL
Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı'' Örneği
100.00 TL
KVKK Eğitim Katılım Tutanağı
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''KVKK Eğitim Katılım Tutanağı" Örneği
100.00 TL
KVKK Eğitimi Durum Tespit Tutanağı
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''KVKK Eğitimi Durum Tespit Tutanağı'' Örneği
0.00 TL
Örnek Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası'' Örneği
280.00 TL
Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Politikası
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Politikası'' Örneği
280.00 TL
Çerez Politikası
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Çerez Politikası'' Örneği
100.00 TL
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'' Örneği
280.00 TL
Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Güvenliği ve İletişim Talimatı
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Güvenliği ve İletişim Talimatı'' Örneği
280.00 TL
Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri İşleyen)
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Veri Sorumlusu - Veri İşleyen)'' Örneği
280.00 TL
KVKK'ya Uyum Bildirimi (Tedarikçi/Müşteri)
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''KVKK'ya Uyum Bildirimi (Tedarikçi/Müşteri)'' Örneği
100.00 TL
Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Müşteri)
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Müşteri)'' Örneği
100.00 TL
Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Tedarikçi)
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme (Tedarikçi)'' Örneği
100.00 TL