Ekonomik Durgunluk İşlerin Azalması Sebebiyle Geçerli Nedenle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Ekonomik Durgunluk İşlerin Azalması Sebebiyle Geçerli Nedenle İş Akdinin Feshi" Örneği
140.00 TL
Çalışanın Ehliyetine El Konulması Sebebiyle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Ehliyetine El Konulması Sebebiyle İş Akdinin Feshi" Örneği
140.00 TL
Ekonomik Kriz Sebebiyle Geçerli Nedenle İş Akdinin Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Ekonomik Kriz Sebebiyle Geçerli Nedenle İş Akdinin Feshi" Örneği
140.00 TL
Çalışanın Evlilik Sebebiyle İş Akdini Feshi
 • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Evlilik Sebebiyle İş Akdini Feshi" Örneği
140.00 TL
İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması Sebebiyle Çalışan Tarafından Yapılan Haklı Fesih
 • Fesih Örneklerinden "İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapılması Sebebiyle Çalışan Tarafından Yapılan Haklı Fesih " Örneği
140.00 TL
İşletmenin Pazar Kaybı Yaşaması Mali Sıkıntılar Nedeniyle İş Sözleşmesi Fesih Örneği
 • Fesih Örneklerinden "İşletmenin Pazar Kaybı Yaşaması Mali Sıkıntılar Nedeniyle İş Sözleşmesi Fesih" Örneği
140.00 TL
Çalışan Tarafından Ahlaka, Adaba Aykırı Haller Gerekçesiyle Haklı Neden Fesih İbraname
 • İbra Örneklerinden ''Çalışan Tarafından Ahlaka, Adaba Aykırı Haller Gerekçesiyle Haklı Neden Fesih İbraname'' Örneği
140.00 TL
Bir Yıldan Az Çalışmış İşçi Haklı Sebep İbraname
 • İbra Örneklerinden ''Bir Yıldan Az Çalışmış İşçi Haklı Sebep İbraname'' Örneği
140.00 TL
İşveren Haklı Nedenle Tazminatlı Fesih Bir Yıldan Az Çalışmış İşçi İbraname
 • İbra Örneklerinden ''İşveren Haklı Nedenle Tazminatlı Bir Yıldan Az Çalışmış İşçi İbraname'' Örneği
140.00 TL
İşverenin Haklı Nedenle Tazminatsız Fesih İbraname Örneği (Bir Yıldan Az Çalışan)
 • İbra Örneklerinden ''İşverenin Haklı Nedenle Tazminatsız Fesih İbraname'' Örneği
140.00 TL
İşveren Haklı Sebeple Tazminatlı İbraname
 • İbra Örneklerinden ''İşveren Haklı Sebeple Tazminatlı Fesihte İbraname'' Örneği
140.00 TL