Çalışanın Evlilik Sebebiyle İş Akdini Feshi
  • Fesih Örneklerinden "Çalışanın Evlilik Sebebiyle İş Akdini Feshi" Örneği
140.00 TL
Evlenme Gerekçesi İle İş Akdini Sonlandıran Çalışanın İbraname
  • İbra Örneklerinden ''Evlenme Gerekçesi İle İş Akdini Sonlandıran Çalışanın İbraname'' Örneği
140.00 TL
Evlilik İzni Talep Formu
  • Talep Form Örneklerinden ''Evlilik İzni Talep Formu'' Örneği
140.00 TL
Evlilikten Kaynaklı İş İlişkisi İşlemleri Seti
  • Bu üründe Evlilikten Kaynaklı İş İlişkisi işlemlerine yönelik olarak ihtiyaç duyulan örnekler kullanımınıza sunulmaktadır. İşyerinizde bu sürecin yönetimi sırasında kullanabileceğiniz, ihtiyaç duyduğunuz tüm örnek evrak bu sette yer almaktadır.