İşveren Rehberi
İşveren Rehberi
 • İşveren Rehberi, işçi-işveren ilişkisinin her aşamasının yönetiminde ihtiyaç duyduğunuz işlem prosedürlerine ve örneklerine çok kolay ulaşabileceğiniz, binden fazla örnek evrak, yüzlerce prosedür ve açıklamalarının yer aldığı online bir iş rehberi, uygulama kitabıdır.

Fiyatlar İçin Tıklayınız

 • ÜCRETSİZ
Çalışan Rehberi
Çalışan Rehberi
0.00 TL + KDV
 • Çalışanlar iş hayatları süresince 7/24 iş hukuku uygulamalarının konusu ve on milyonları bulan sayılarıyla “gerçek iş hukuku aktörleri” dir. Diğer yandan her an bireysel hukuki destek alma ihtiyacı içindedirler. Bu anlayışla oluşturulan Çalışan Rehberi sayesinde, iş hayatında karşılaştıkları sorunların cevaplarına kolayca ve güvenilir bir ortamda ulaşabileceklerdir. Ücretsiz olan Prosedürleri inceleyebilir ve yine ücretsiz olarak hazırlanmış olan dilekçe örneklerini indirerek kullanabilirsiniz.
Kurumsal Örnekler Seti
Kurumsal Örnekler Seti
 • Bu üründe Şirketlere yönelik olarak İşveren Rehberinde bulunan sayısı 1000 e yakın tüm örnekler kullanımınıza sunulmaktadır.

Fiyatlar İçin Tıklayınız

İşe Başlama Örnekleri Seti
İşe Başlama Örnekleri Seti
 • Bu üründe bir çalışanın işe başlaması sırasında ihtiyaç duyulan tüm evrak kullanımınıza sunulmaktadır. Şirketinizde çalışanların işe girişleri sırasında kullanabileceğiniz, ihtiyaç duyduğunuz tüm evrak bu pakette yer almaktadır.

Fiyatlar İçin Tıklayınız

İşçinin İşe İade Davası Sonucu İşe Başlama Talebine Noterden İşe Davet
İşçinin İşe İade Davası Sonucu İşe Başlama Talebine Noterden İşe Davet
19,99 TL + KDV
 • Fesih Örneklerinden "İşçinin İşe İade Davası Sonucu İşe Başlama Talebine Noterden İşe Davet" Örneği
İşçinin İşe İade Davası Sonucu İşçiyi Noterden İşe Davet
İşçinin İşe İade Davası Sonucu İşçiyi Noterden İşe Davet
19,99 TL + KDV
 • Fesih Örneklerinden "İşçinin İşe İade Davası Sonucu İşçiyi Noterden İşe Daveti" Örneği
İşe İadenin Mali Sonuçlarına İlişkin Tutanak (Mahsup)
İşe İadenin Mali Sonuçlarına İlişkin Tutanak (Mahsup)
19,99 TL + KDV
 • Fesih Örneklerinden "İşe İadenin Mali Sonuçlarına İlişkin Tutanak (Mahsup)" Örneği
İşe İadenin Mali Sonuçlarına İlişkin Tutanak- (Ödeme)
İşe İadenin Mali Sonuçlarına İlişkin Tutanak- (Ödeme)
19,99 TL + KDV
 • Fesih Örneklerinden "İşe İadenin Mali Sonuçlarına İlişkin Tutanak- (Ödeme)" Örneği
 • ÜCRETSİZ
İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • İşçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın keyfi olarak feshedilmesi halinde işçi tarafından işveren aleyhine açılabilen işe iade davası neticesinde, Mahkemece bu geçersizliğin tespit edilmesi halinde feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmektedir. İşte, işverenin, Mahkeme kararına uymayarak işçiyi işe almaması nedeniyle ödemek zorunda kalacağı ve yine Mahkeme kararında açıkça belirtilen dört aylık boşta geçen süreler tazminatı ile dört aydan se
 • ÜCRETSİZ
Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
0.00 TL + KDV
 • İş sözleşmesi sona ererken Çalışana haketmiş ise kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere, kullanılmamış yıllık izinlerin ücreti, sona erme tarihine göre o ayki kıst ücreti, iş sözleşmesi ve işyeri kurallarına göre hak ettiği diğer ücret eklerinin (prim, ikramiye, kar payı sair) kıstel tutarları da Çalışana ödenir.