Avans İbranamesi
  • İbra Örneklerinden ''Avans İbranamesi'' Örneği
140.00 TL
İşverenin Haklı Nedenle Tazminatsız Fesih İbraname Örneği (Bir Yıldan Az Çalışan)
  • İbra Örneklerinden ''İşverenin Haklı Nedenle Tazminatsız Fesih İbraname'' Örneği
140.00 TL
Kalıcı Hasar Olmayan Hallerde İş Kazası İbranamesi
  • İbra Örneklerinden ''Kalıcı Hasar Olmayan Hallerde İş Kazası İbranamesi'' Örneği
140.00 TL
Avans Talep-Onay Formu
  • Talep Form Örneklerinden ''Avans Talep-Onay Formu'' Örneği
140.00 TL
Zimmet Tutanağı - Aynı Eşya Üzerinde Birden Fazla Çalışan İçin
  • Talep Form Örneklerinden ''Zimmet Tutanağı - Aynı Eşya Üzerinde Birden Fazla Çalışan İçin'' Örneği
140.00 TL
Çalışan KVKK Aydınlatma Metni
  • Talep Form Örneklerinden ''Çalışan KVKK Aydınlatma Metni'' Örneği
140.00 TL
Çalışma İlişkisi Türünü Değiştirme Talebi - Çalışan
  • Talep Form Örneklerinden ''Çalışma İlişkisi Türünü Değiştirme Talebi - Çalışan'' Örneği
140.00 TL
İş Avansı Talep Formu
  • Talep Form Örneklerinden ''İş Avansı Talep Formu'' Örneği
140.00 TL
İş Avansı Kapama Mutabakat Formu
  • Talep Form Örneklerinden ''İş Avansı Kapama Mutabakat Formu'' Örneği
140.00 TL