Çalışanın İşverene 30 Günlük Ücretinden Az Zarar Vermesi Durumunda Geçerli Fesih Örneği
  • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşverene 30 Günlük Ücretinden Az Zarar Vermesi Durumunda Geçerli Fesih " Örneği
140.00 TL
Çalışanın İşverene 30 Günlük Ücretinden Fazla Zarar Vermesi Durumunda Geçerli Fesih Örneği
  • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşverene 30 Günlük Ücretinden Fazla Zarar Vermesi Durumunda Geçerli Fesih" Örneği
140.00 TL
Çalışanın İşverene 30 Günlük Ücretinden Fazla Zarar Vermesi Durumunda Haklı Nedenle Fesih Örneği
  • Fesih Örneklerinden "Çalışanın İşverene 30 Günlük Ücretinden Fazla Zarar Vermesi Durumunda Haklı Nedenle Fesih" Örneği
140.00 TL
İş Akdinin Sonlandırılması Sonrası İşçilik Alacakları ve Tazminatların Taksitlendirilmesine İlişkin Muvafakatname
  • Fesih Örneklerinden "İş Akdinin Sonlandırılması Sonrası İşçilik Alacakları ve Tazminatların Taksitlendirilmesine İlişkin Muvafakatname" Örneği
140.00 TL