Deneme Süresi İçerisinde Çalışanın İş Akdinin Feshi Bildirimi
 • Fesih Örneklerinden "Deneme Süresi İçerisinde Çalışanın İş Akdinin Feshi Bildirimi" Örneği
140.00 TL
Mobbing İddiasını İstifa Sayma Bildirimi İle İş Sözleşmesinin Fesih
 • Fesih Örneklerinden "Mobbing İddiasını İstifa Sayma Bildirimi İle İş Sözleşmesinin Fesih" Örneği
140.00 TL
Analık Nedeniyle 6 Aylık Ücretsiz İzin Başlangıç Bildirimi
 • İzin Örneklerinden ''Analık Nedeniyle 6 Aylık Ücretsiz İzin Başlangıç Bildirimi'' Örneği
140.00 TL
Doğum Sonrası Kısmi Zamanlı Çalışma Başlangıç Bildirimi
 • İzin Örneklerinden ''Doğum Sonrası Kısmi Zamanlı Çalışma Başlangıç Bildirimi" Örneği
140.00 TL
Doğum Sonrası Yarım Çalışma Düzenine Geçiş Başlangıç Bildirimi
 • İzin Örneklerinden ''Doğum Sonrası Yarım Çalışma Düzenine Geçiş Başlangıç Bildirimi'' Örneği
140.00 TL
Evlat Edinme Nedeniyle 6 Aylık Ücretsiz İzin Başlangıç Bildirimi
 • İzin Örneklerinden ''Evlat Edinme Nedeniyle 6 Aylık Ücretsiz İzin Başlangıç Bildirimi'' Örneği
140.00 TL
Evlat Edinme Nedeniyle Yarım Çalışma Düzenine Geçiş Başlangıç Bildirimi
 • İzin Örneklerinden ''Evlat Edinme Nedeniyle Yarım Çalışma Düzenine Geçiş Başlangıç Bildirimi'' Örneği
140.00 TL
Evlat Edinme Nedeniyle Ek Ücretsiz İzin Başlangıç Bildirimi
 • İzin Örneklerinden ''Evlat Edinme Nedeniyle Ek Ücretsiz İzin Başlangıç Bildirimi'' Örneği
140.00 TL
Fazla Çalışma Karşılığı Kullanılan İznin Başlangıç Bildirimi
 • İzin Örneklerinden ''Fazla Çalışma Karşılığı Kullanılan İznin Başlangıç Bildirimi" Örneği
140.00 TL
Fesih Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Fesih Bildirimini Tebliğ Almaktan İmtina Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
KVKK'ya Uyum Bildirimi (Tedarikçi/Müşteri)
 • KVKK UYUM Örneklerinden ''KVKK'ya Uyum Bildirimi (Tedarikçi/Müşteri)'' Örneği
100.00 TL