İşyerinde Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışlar Nedeniyle Şikayet Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşyerinde Cinsel Taciz Niteliğindeki Davranışlar Nedeniyle Şikayet Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Devamsızlık Süresinin İhbar Süresini Aşması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Devamsızlık Süresinin İhbar Süresini Aşması Tespit Tutanağı '' Örneği
19.90 TL
Çalışanın Doğruluk ve Güvene Aykırı Davranışları Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Doğruluk ve Güvene Aykırı Davranışları Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın Görev Değişikliği Teklifini Kabul Etmemiş Sayılması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Görev Değişikliği Teklifini Kabul Etmemiş Sayılması Tespit Tutanağı '' Örneği
19.90 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uymama Nedeni İle Sözlü Uyarı Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uymama Nedeni İle Sözlü Uyarı Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşe Geç Gelmesi Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşe Geç Gelmesi Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışaının İşine Yoğunlaşamamasıyla İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışaının İşine Yoğunlaşamamasıyla İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşini Aksatacak Şekilde Uzun Süreli Telefon Görüşmesi Yapması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşini Aksatacak Şekilde Uzun Süreli Telefon Görüşmesi Yapması Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşini Gereği Gibi Yapmaması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşini Gereği Gibi Yapmaması Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşini Zamanında Yapmaması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşini Zamanında Yapmaması Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Sağlık Raporunu İşverene Bildirmeme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Sağlık Raporunu İşverene Bildirmeme Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşyeri Araç Gereçlerini Özel Amaçla Kullanması Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyeri Araç Gereçlerini Özel Amaçla Kullanması Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşyerinde Alkol Kullanması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinde Alkol Kullanması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşyerinde Sigara İçmesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinde Sigara İçmesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşyerinde Sigara İçmesiyle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinde Sigara İçmesiyle İlgili Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşyerini Zarara Uğratması Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerini Zarara Uğratması Savunma Vermekten İmtina Etme Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşvereni / İşyerini Zarara Uğratacak Davranışlarda Bulunması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşvereni / İşyerini Zarara Uğratacak Davranışlarda Bulunması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşyerinin Malına Zarar Vermesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinin Malına Zarar Vermesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın Şeref Namusa Aykırı Sözler Söylemesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Şeref Namusa Aykırı Sözler Söylemesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın Özel İşi İçin İşyeri İnternetini Kullanması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın Özel İşi İçin İşyeri İnternetini Kullanması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Çalışanın İşyerinde Rahatsızlık Vermesi Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Çalışanın İşyerinde Rahatsızlık Vermesi Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
Sağlık Sebebiyle Devamsızlığın Ardı Ardına Üç İşgünü Veya Bir Ayda Toplam Beş İş Gününü Aşması Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''Sağlık Sebebiyle Devamsızlığın Ardı Ardına Üç İşgünü Veya Bir Ayda Toplam Beş İş Gününü Aşması Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
İşyerinde Sataşma ve Kavga Savunma Vermekten İmtina Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşyerinde Sataşma ve Kavga Savunma Vermekten İmtina Tutanağı'' Örneği
19.90 TL
İşyerinde Sataşma ve Kavga Olay Tespit Tutanağı
 • Tutanak Örneklerinden ''İşyerinde Sataşma ve Kavga Olay Tespit Tutanağı'' Örneği
19.90 TL