COVİD 19 Ücretsiz İzin Uzatma Bildirimi
COVİD 19 Ücretsiz İzin Uzatma Bildirimi
19,99 TL + KDV
 • Bildirim Örneklerinden ''COVİD 19 Ücretsiz İzin Uzatma Bildirimi'' Örneği
Belirli Süreli Gemi Adamı (Kaptan) İş Sözleşmesi
Belirli Süreli Gemi Adamı (Kaptan) İş Sözleşmesi
59,99 TL + KDV
 • İş Sözleşmeleri Örneklerinden ''Belirli Süreli Gemi Adamı (Kaptan) İş Sözleşmesi'' Örneği
Belirli Süreli (İkinci / Yedek) Kaptan İş Sözleşmesi
Belirli Süreli (İkinci / Yedek) Kaptan İş Sözleşmesi
59,99 TL + KDV
 • İş Sözleşmeleri Örneklerinden ''Belirli Süreli (İkinci / Yedek) Kaptan İş Sözleşmesi'' Örneği
Belirli Süreli Gemi Adamı (Yardımcı Personel) İş Sözleşmesi
Belirli Süreli Gemi Adamı (Yardımcı Personel) İş Sözleşmesi
59,99 TL + KDV
 • İş Sözleşmeleri Örneklerinden ''Belirli Süreli Gemi Adamı (Yardımcı Personel) İş Sözleşmesi'' Örneği
Genel Zarar Verme Savunmaya Davet (30 Günlük Ücret Tutarında)
Genel Zarar Verme Savunmaya Davet (30 Günlük Ücret Tutarında)
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''Genel Zarar Verme Savunmaya Davet (30 Günlük Ücret Tutarında)'' Örneği
İşyeri Araç ve Gereçlerine Zarar Verme Savunmaya Davet
İşyeri Araç ve Gereçlerine Zarar Verme Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşyeri Araç ve Gereçlerine Zarar Verme Savunmaya Davet'' Örneği
İşçinin İşyeri Makinelerini Yanlış Ayarda Kullanması Savunmaya Davet
İşçinin İşyeri Makinelerini Yanlış Ayarda Kullanması Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşçinin İşyeri Makinelerini Yanlış Ayarda Kullanması Savunmaya Davet'' Örneği
İşçinin Mesaiye Gelmemesi Savunmaya Davet
İşçinin Mesaiye Gelmemesi Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşçinin Mesaiye Gelmemesi Savunmaya Davet'' Örneği
İşçinin Mesaiyi Aksatması Savunmaya Davet
İşçinin Mesaiyi Aksatması Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşçinin Mesaiyi Aksatması Savunmaya Davett'' Örneği
İşçinin İşyerinde Mesaiyi Terk Etmesi Savunmaya Davet
İşçinin İşyerinde Mesaiyi Terk Etmesi Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşçinin İşyerinde Mesaiyi Terk Etmesi Savunmaya Davet'' Örneği
İşçinin İşi Aksatacak Şekilde Uzun Süreli Telefon Görüşmesi Yapması Savunmaya Davet
İşçinin İşi Aksatacak Şekilde Uzun Süreli Telefon Görüşmesi Yapması Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşçinin İşi Aksatacak Şekilde Uzun Süreli Telefon Görüşmesi Yapması Savunmaya Davet'' Örneği
İşçinin İşyerini Zarara Uğratması Tedirginliği Savunmaya Davet
İşçinin İşyerini Zarara Uğratması Tedirginliği Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşçinin İşyerini Zarara Uğratması Tedirginliği Savunmaya Davet'' Örneği
İşçinin Fazla Mesaiye Gelmemesi Savunmaya Davet
İşçinin Fazla Mesaiye Gelmemesi Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşçinin Fazla Mesaiye Gelmemesi Savunmaya Davet'' Örneği
İşçi Hakkında Sık Sık Şikayet Gelmesi Olay Tespit Tutanağı
İşçi Hakkında Sık Sık Şikayet Gelmesi Olay Tespit Tutanağı
0,00 TL + KDV
 • Tutanak Örneklerinden ''İşçi Hakkında Sık Sık Şikayet Gelmesi Olay Tespit Tutanağı'' örneğini ücretsiz kullanabilirsiniz.
İşçinin Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Savunmaya Davet
İşçinin Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Savunmaya Davet
19,99 TL + KDV
 • Savunmaya Davet Örneklerinden ''İşçinin Özel Eşya ve Belgeyi İzinsiz İncelemesi ve Kullanması Savunmaya Davet'' örneğini ücretsiz kullanabilirsiniz.
İşçinin Fazla Mesaiye Gelmemesi Olay Tespit Tutanağı
İşçinin Fazla Mesaiye Gelmemesi Olay Tespit Tutanağı
0,00 TL + KDV
 • Tutanak Örneklerinden ''İşçinin Fazla Mesaiye Gelmemesi Olay Tespit Tutanağı'' örneğini ücretsiz kullanabilirsiniz.
Mevcut İş İlişkisinin Uzaktan Çalışa Esasına Dayalı İş İlişkisine Dönüştürülmesine İlişkin Ek Sözleşme
Mevcut İş İlişkisinin Uzaktan Çalışa Esasına Dayalı İş İlişkisine Dönüştürülmesine İlişkin Ek Sözleşme
39,99 TL + KDV
 • İş Sözleşmeleri Örneklerinden "Mevcut İş İlişkisinin Uzaktan Çalışa Esasına Dayalı İş İlişkisine Dönüştürülmesine İlişkin Ek Sözleşme" Örneği
 • ÜCRETSİZ
Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı
Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • Aynı işverene ait bir veya birden fazla işyerinde veya aynı işyerinde birden fazla işveren yanında belirli bir süre (en az bir yıl) çalıştıktan sonra ; işverence ‘kıdem ödenmesini gerektiren bir nedenle işine son verilen ya da askerlik, evlilik, emeklilik gibi kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle kendisi işinden ayrılan işçiye, çalıştığı süreye ve aldığı aylık brüt ücrete göre, işveren tarafından topluca ödenen bir tazminattır.
 • ÜCRETSİZ
İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
İhbar Tazminatı Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • İş sözleşmesi sonlandırılırken, iş sözleşmesinin işyerinde devam ettiği süreye göre, sözleşmeyi sona erdirmek isteyen tarafın diğer tarafa en az İş Kanunun 17. Maddesinde belirtilen süreler kadar evvelinden bu sona erdirme iradesini bildirmesi gerekmektedir. İşte sona erdirmeye dönük bu iradesini en az Kanunda belirtilen süreler kadar evvelinden karşı tarafa bildirmeyen (ihbar etmeyen) ve sözleşmeyi hemen sona erdiren tarafın karşı tarafa ödemesi gereken tazminata ihbar tazminatı denir.
 • ÜCRETSİZ
Yıllık İzin Hesaplama Programı
Yıllık İzin Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • Çalışanın İş Kanunun 57. Maddesine göre yıllık izne çıkmadan evvel ve izin süresi kadar çıplak ücreti üzerinden peşin avans şeklinde ödenen; ya da; Kanunun 59. Maddesine göre iş akdinin sona ermesi halinde ise, yine son çıplak maaşı üzerinden ve sözleşmesi devam ederken hak ettiği halde kullanmadığı tüm izinlerin karşılığında ödenen tutara verilen addır.
 • ÜCRETSİZ
Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • Net Ücret; Çalışana her türlü kesintilerden sonra doğrudan ödenecek ücrettir.
 • ÜCRETSİZ
Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
Brütten Nete Maaş Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • Brüt Ücret; İşveren bakımından toplam maliyettir; bu nedenle vergi, prim ve benzeri kesintiler de brüt ücrete dahildir.
 • ÜCRETSİZ
İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
İşe iade Tazminatları Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • İşçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın keyfi olarak feshedilmesi halinde işçi tarafından işveren aleyhine açılabilen işe iade davası neticesinde, Mahkemece bu geçersizliğin tespit edilmesi halinde feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmektedir. İşte, işverenin, Mahkeme kararına uymayarak işçiyi işe almaması nedeniyle ödemek zorunda kalacağı ve yine Mahkeme kararında açıkça belirtilen dört aylık boşta geçen süreler tazminatı ile dört aydan se
 • ÜCRETSİZ
Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı
Kötü Niyet Tazminatı Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine göre kötü niyet tazminatı“18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenen tazminat” olarak tanımlanmıştır.
 • ÜCRETSİZ
Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
Sendikal Tazminat Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
 • Sendikal Tazminat bir çalışanın iş sözleşmesinin 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesine aykırı olarak sendikal faaliyette bulunması nedeniyle sona erdirilmesi halinde işçiye ödenen ve en az bir yıllık maaşı tutarındaki tazminata verilen addır. Sendikal Tazminat, sendika üyeliği özgürlüğü ve sendikal faaliyete katılma güvencesinin ihlalinin bir yaptırımı olarak karşımıza çıkmaktadır.