• ÜCRETSİZ
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama Programı
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
  • Asgari Geçim İndirimi çalışanın gelirine göre yapılan gelir vergisi indirimidir. Bu tutar çalışanlara iş sözleşmelerine uygun olarak Çalışanların maaşlarına ek olarak ödenir. Hesap Sihirbazında maaş bilgilerini girerek Asgari Geçim İndirimi tutarını hesaplayabilir, maaşa ek olarak ödenecek aylık AGİ hesaplamalarını kontrol edebilirsiniz.
  • ÜCRETSİZ
Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
Eşitlik İlkesine Aykırı Davranma Tazminatı Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
  • İşverenin eşitlik ilkesine aykırı hareket etmesinin veya ayrımcılık yapmasının yaptırımı İş Kanunu’nun 5. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Eşit davranma ilkesinin, iş akdinin devamı ya da sona ermesinde ihlal edilmesi halinde ihlale maruz kalan işçi dört aya kadar ücreti tutarında bir tazminat talep edebilecektir; tazminata esas ücret işçiye ödenen son temel (çıplak) brüt ücretidir. Bu tazminattan “ayrımcılık tazminatı” olarak da bahsedilebilmektedir.
  • ÜCRETSİZ
Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
Vaktinde Yapılmamış Ödemelerin Faizini Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
  • İş akdinin sona ermesine bağlı olarak yapılması gereken ödemelerin gününde ( bu gün akdin sona erme tarihidir) yapılmaması durumunda güncel tarih itibari ile faizli tutarları kanuni faiz veya en yüksek banka faizi oranında Hesap Sihirbazı tarafından hemen hesaplanmaktadır.
  • ÜCRETSİZ
Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
Sona Ermeye Bağlı Diğer Hesaplamalar Programı
0.00 TL + KDV
  • İş sözleşmesi sona ererken Çalışana haketmiş ise kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere, kullanılmamış yıllık izinlerin ücreti, sona erme tarihine göre o ayki kıst ücreti, iş sözleşmesi ve işyeri kurallarına göre hak ettiği diğer ücret eklerinin (prim, ikramiye, kar payı sair) kıstel tutarları da Çalışana ödenir.
  • ÜCRETSİZ
Gelir Vergisi Hesaplama Programı
Gelir Vergisi Hesaplama Programı
0.00 TL + KDV
  • Gelir Vergisi hesabı hem İşverence yapılacak kesinti miktarlarını bilmek bakımından hem de Çalışana ödenecek miktarları bilmek bakımından önemlidir.